แผนที่โลก

แผนที่โลก เป็นแผนที่แสดงพื้นที่ส่วนใหญ่หรือทั้งภูมิภาคของโลก การครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ทำให้เกิดปัญหาการฉายแผนที่ แผนที่โลกคือการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกสามมิติให้เป็นระนาบแบน (ภาพสองมิติ) แผนที่โลกมีเทคนิคมากมายที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองและนำเสนอแผนที่ที่สมจริงสวยงามและตอบสนอง

การสร้างแผนที่โลกต้องมีความรู้เกี่ยวกับโลก ทวีปและมหาสมุทรการรับแผนที่โลกที่แม่นยำตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคกลางเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากมีชายฝั่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งและมีเพียงส่วนเล็ก ๆ ของทวีปเท่านั้นที่รู้จักวัฒนธรรมที่แตกต่างกันชาวยุโรป

จึงเริ่มสำรวจในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยามากขึ้น ทำให้ความรู้เกี่ยวกับโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน้อยในช่วงกลางทศวรรษ 1700 ชายฝั่งทั่วโลกได้รับการบันทึกไว้บนแผนที่ อาณาเขตภายในทวีปค่อยๆถูกบันทึกโดยศตวรรษที่ 20

แผนที่โลก โดยทั่วไปแผนที่โลกมุ่งเน้นไปที่ลักษณะทางกายภาพที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์เช่นภูเขาแม่น้ำประเภทของดินและการใช้ที่ดินและด้านการเมืองที่มุ่งเน้นไปที่ขอบเขตและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ แผนที่ทางธรณีวิทยาไม่เพียงแสดงให้เห็นพื้นผิวเท่านั้น

แต่ยังแสดงพฤติกรรมของหินแข็งด้วย ข้อบกพร่องและโครงสร้างใต้พื้นผิวแผนที่ Coroplate ใช้เฉดสีและความเข้มที่ตัดกันเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างภูมิภาคและดินแดน เช่นการแสดงสถิติทางประชากรหรือเศรษฐกิจ

แผนที่โลก


The world map is a map showing most of the region or the entire region of the world. Large area coverage causes map projection problems. The World Map is the transformation of a three-dimensional earth’s surface into a flat plane (a two-dimensional image). The World Map contains a number of techniques developed to react and present a realistic, beautiful and responsive map.

Creating a world map requires knowledge of the world. Continents and Oceans, getting accurate world maps from prehistoric to medieval times is impossible. Because there are less than half of the coast and only a small part of the continent, different cultures are known to Europeans.

So more to explore during the Renaissance. This resulted in a dramatic increase in the knowledge of the world, at least in the mid-1700s the entire coast of the world was recorded on the map. Intra-continental territories were gradually recorded by the 20th century.


The world map generally focuses on physical features showing geographical features such as mountains, rivers, soil types and land use, and the political aspects that focus on human boundaries and settlements. The geological map shows not only the surface, but also the surface.

But also shows the behavior of rock solid. Defects and subsurface structures, coroplate maps use contrasting hues and intensities to differentiate between regions and territories. Such as showing demographic or economic statistics.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google