เมืองอยุธยา

ต้นกำเนิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดของ เมืองอยุธยา อธิบายว่ารัฐไทยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อยุธยาในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเติบโตมาจากอาณาจักรลาวา (ซึ่งในเวลานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของเขมร)

และอาณาจักรสุพรรณบุรีแหล่งหนึ่งกล่าวว่าในช่วงกลางศตวรรษที่ 14 เนื่องจากการคุกคามของโรคระบาดกษัตริย์ทองจึงย้ายราชสำนักลงไปทางทิศใต้ ที่ราบน้ำท่วมถึงแม่น้ำเจ้าพระยาบนเกาะที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำในอดีตเคยเป็นเมืองท่าเรือทะเลชื่ออโยธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนคร เมืองใหม่นี้เรียกว่ากรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาซึ่งต่อมามักเรียกว่าอยุธยาหมายถึงเมืองที่ไม่สามารถถูกทำลายได้

พระเทพเขตปกครองอธิบายว่าคนไทยเริ่มตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงกลาง และส่วนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสังขละบุรีอโยธยาเสนานครและกุมภ ต่อมาราวปลายศตวรรษที่ 19 อาณาจักรเขมรและสุโขทัยเริ่มเสื่อมถอยลง

อู่ทองตัดสินใจย้ายเมืองและสร้างเมืองใหม่โดยส่งกลุ่มผู้สร้างไปยังอินเดียและเลียนแบบแผนเมืองอโยธยาเพื่อสร้างและสร้างชื่อพระนครศรีอยุธยา

เมืองอยุธยา

เมืองอยุธยา

The most widely acknowledged origins of the Ayutthaya Kingdom explain that the Thai state, which is centered on Ayutthaya in the Chao Phraya River Basin, Growing up from the Lavo Kingdom (Which at the time was under Khmer’s control)

And Suphannaphum Kingdom One source states that In the middle of the 14th century, because of the threat of an epidemic King Thong therefore moved the royal court down to the south. Also flooded plains of the Chao Phraya River On an island surrounded by rivers In the past, it used to be the sea port city named Ayodhya or Ayodhya Sri Ramthep Nakorn. This new city is called Bangkok Dvaravati Sri Ayutthaya Which later is often called Ayutthaya means a city that cannot be destroyed.

Thepthanakhet monk explained that Thai people began to settle in the middle. And the lower part of the Chao Phraya River since the 18th century. It was also the site of Sangkhaburi, Ayothaya, Sena, Nakorn and Kumpo. Later, around the end of the 19th century, the Khmer

and Sukhothai kingdoms began to decline. U Thong decided to move the city and build a new city by sending a group of builders to India and imitating the Ayodhya city plan to build and establish the name Ayutthaya

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

อาณาจักรอยุธยา

ประวัติสำคัญของ อาณาจักรอยุธยา เป็นอาณาจักรของคนไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงปี พ.ศ. 2436 ถึง พ.ศ. 2310 เมื่อสมัยอยุธยาเคยเป็นศูนย์กลางของอำนาจหรือเมืองหลวง นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายประเทศถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศเช่นจีนเวียดนามอินเดียญี่ปุ่นเปอร์เซียรวมถึงประเทศตะวันตกเช่นโปรตุเกสสเปนเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์) อังกฤษและฝรั่งเศส เวลาสามารถขยายอาณาเขตของพม่าไปยังรัฐฉาน อาณาจักรล้านนาจังหวัดยูนนานอาณาจักรช้างช้างอาณาจักรเขมรและคาบสมุทรมลายูในปัจจุบัน

อยุธยาเป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสาย: แม่น้ำป่าสักไปทางทิศตะวันออก, แม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ และแม่น้ำลพบุรีไปทางเหนือเมื่อก่อนบริเวณนี้ไม่ใช่เกาะ แต่กิ่งอู่ทองตั้งใจขุดคูน้ำที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำทั้งสาม

การจะเป็นป้อมปราการตามธรรมชาติกับศัตรูที่ตั้งอยุธยาอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทย ทำให้อยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้ากับชาวต่างชาติ และอาจถือได้ว่า “อินเนอร์พอร์ต” เพราะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค มีสินค้ามากกว่า 40 ชนิดจากสงครามและรัฐบรรณาการ แม้ว่าเมืองจะไม่ได้อยู่ใกล้ทะเล

มีการประเมินว่าประมาณ 2143 ปีก่อนคริสตกาลอยุธยามีประชากรประมาณ 300,000 คนและอาจจะสูงถึง 1,000,000 คน

ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยาพื้นที่ที่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยคืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ไม่กี่กิโลเมตรจากเมืองเก่า

ต้นกำเนิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดของอาณาจักรอยุธยาอธิบายว่ารัฐไทยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อยุธยาในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เติบโตขึ้นจากอาณาจักรอโยธยา (ซึ่งในเวลานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของเขมร)

และอาณาจักรสุพรรณภูมิแหล่งหนึ่งกล่าวว่าในช่วงกลางของศตวรรษที่ 14 เนื่องจากการคุกคามของโรคระบาดกษัตริย์ทองจึงย้ายศาลลงไปที่ ทางทิศใต้ ที่ราบน้ำท่วมถึงแม่น้ำเจ้าพระยาบนเกาะที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำในอดีตเคยเป็นเมืองท่าทะเลชื่ออโยธยา (อโยธยา) หรืออโยธยาศรีรามเทพนคร เมืองใหม่นี้เรียกว่ากรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาซึ่งต่อมามักเรียกว่าอยุธยาหมายถึงเมืองที่ไม่สามารถถูกทำลายได้

อาณาจักรอยุธยา

To be a natural fortress against enemies located in Ayutthaya, not far from the Gulf of Thailand. Make Ayutthaya a center of trade with foreigners. And may be considered “Inner Port” because it is the economic center of the region There are more than 40 kinds of products from the war and the tribute state. Although the city is not near the sea

It is estimated that around 2143 BC, Ayutthaya had a population of about 300,000 people and probably as high as 1,000,000 people.

Currently, this area is a part of Phra Nakhon Si Ayutthaya District. Phra Nakhon Si Ayutthaya The area that used to be the capital of Thailand is Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical Park. The current city was rebuilt a few kilometers from the old town.

The most widely-known origins of the Ayutthaya Kingdom explain that the Thai state, centered on Ayutthaya in the Chao Phraya River Basin Growing up from the Ayodhya kingdom (Which at that time was under the control of Cambodia)

And the Suphan Phum Kingdom said that in the middle of the 14th century, due to the threat of an epidemic, King Thong moved the court down to the south, flooding to the Chao Phraya River on an island surrounded by rivers. In the past, it used to be a port. The sea is Ayodhya (Ayodhya) or Ayodhaya Sri Ramthep Nakorn. This new city is called Bangkok, Dvaravati, Ayutthaya, which is often referred to as Ayutthaya, meaning the city that cannot be destroyed.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google