สงครามอยุธยาตอนต้น

ขอมสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑  สงครามอยุธยาตอนต้น ท่านสวรรคต ลูกชายของผู้มีพระคุณ ทำให้ชาวเขมรไม่เป็นมิตรเหมือนเมื่อก่อนสมเด็จพระราเมศวรยกทัพไปตีกัมพูชา  และพระบรมมหาราชวัง 1 หรือขุนพังง้วนส่งกองทัพมาช่วยจึงสามารถตีเมืองนครปฐมนครปฐมเสียชีวิตในการสู้รบครั้งนี้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้แต่งตั้งพระพนัสบุตรของกษัตริย์ลำปางให้เป็นเขมร กษัตริย์

สงครามเมืองชากังราว สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ยกทัพขึ้นไปยังชากังประมาณ 4 ครั้งเพราะจักงงราเป็นเมืองชายแดนของสุโขทัย เมื่อครั้งแรกที่กองทัพเข้ามาในเมืองในปี 2459 พระยาสายแก้วและพระยาคำกำแพงเจ้าเมืองชากังเพื่อต่อสู้กับเขาการสู้รบครั้งนี้ทำให้พระยาทรายแก้วตาย แต่พระยาคำกำแพง .จากนั้นยกกองทัพของเขากลับไปที่อยุธยาเขายกกองทัพของเขาขึ้นเป็นครั้งที่สองในชากัง

ในปี พ.ศ. 2462 พระยาคำกำแพงและท้าวผาคงคิดว่ากองทัพไม่สามารถทำได้ ในเวลานั้นท้าวผาคงพังทลายไป แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไล่ติดตามและทรงสามารถท้าวผาโขงได้ ท้าวพระยาเสนาขุนหินมากแล้วยกกองทัพกลับไปที่พระนครทหารของพระองค์มาที่ชากังราวเป็นครั้งที่ 3 ในปีพ. ศ. 2464 ในเวลานั้นพระมหาธรรมราชา (2) กษัตริย์แห่งสุโขทัยสามารถต่อสู้ได้ แต่เห็นว่าเขาไม่สามารถต่อสู้จากอยุธยา

ดังนั้นพระมหาธรรมราชาจึงเสด็จออกมาเพื่อออกคำสั่ง เขาอนุญาตให้พระมหาธรรมราชาปกครองเมืองต่อไปในฐานะเมืองราชของอยุธยาและยกทัพกลับมาที่พระนคร เขาย้ายไปที่ชากังอีกครั้งในปี 2474 แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นกองทัพด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ในเวลานั้นเขาป่วยและเสียชีวิตระหว่างเดินทางกลับอยุธยา

สงครามอยุธยาตอนต้น

สงครามอยุธยาตอนต้น

Khmer era, King Ramathibodi I, passed away, son of benefactor Causing the Khmer people to not be as friendly as before And the Grand Palace 1, or Khun Phang Nguan, sent an army to help, so it was able to beat the city of Nakhon Pathom. Nakhon Pathom died in this battle. In the reign of His Majesty the King appointed the Phanat Son of King Lampang to become a Cambodian king.

Chakungrai War King Rama I raised his army up to Chakung about 4 times because Chak Ngeng Ra is the border town of Sukhothai. When the first army entered the city in the year 1916, Phraya Sai Kaew and Phraya Kham, the ruler of Chakang, to fight with him, this battle killed Phraya Sai Kaew. But Phraya Kham Wall Then he returned to Ayutthaya to raise his army for the second time in Chakung.

In the year 1919, Phraya Kham, Walls, and Pha Pha probably thought that the army could not do it. At that time, Pha Pha probably collapsed. But His Majesty pursued and was able to master the Pha Khong. Thao Phraya Sena Khun Hin very then raised his army back to Phra Nakhon. His troops came to Chakung Rao for the 3rd time in 1921. At that time, Phra Maha Thammaracha (2) the King of Sukhothai was able to fight. But saw that he could not fight from Ayutthaya

Therefore, Phra Maha Dhamracha came out to issue orders He allowed Phra Maha Thammaracha to continue to rule the city as the royal city of Ayutthaya and to return to Bangkok. He moved to Chakung again in 1931, but didn’t seem to be an army for any reason. At that time he was sick and died on his way back to Ayutthaya.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google