ยุคแห่งการสำรวจ

ยุคแห่งการสำรวจ หรือค้นพบเป็นช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกที่ครอบคลุมตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษที่ 17

เป็นช่วงเวลาที่ชาวยุโรปออกเดินทางเพื่อสำรวจโลกกว้างจากทวีปยุโรปโดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาคู่ค้าใหม่ ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแสวงหาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดตามความต้องการสินค้าที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในยุโรปในเวลานั้น ได้แก่ ทองคำเงินและเครื่องเทศ

ยุคแห่งการสำรวจ ตรงกับช่วงเวลาที่ชาวยุโรปตะวันตกเริ่มใช้เข็มทิศเพื่อกำหนดและระบุทิศทางการใช้วิธีการเดินเรือแบบใหม่การมีแผนที่ใหม่และความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์

ความก้าวหน้าเหล่านี้ช่วยในการแสวงหาเส้นทางการค้าใหม่ ๆ สู่เอเชียโดยก้าวข้ามอุปสรรคหากการใช้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ภายใต้การควบคุมของอำนาจที่ไม่เป็นมิตร

วิวัฒนาการของการเดินทางทางทะเลเป็นเรือสองประเภทใหม่ที่ออกแบบโดยโปรตุเกส ได้แก่ Carrack และ Caravel ซึ่งวิวัฒนาการมาจากการออกแบบเรือในยุคกลางที่ใช้ในการเดินเรือ ในทะเลทางตอนเหนือและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรือทั้งสองลำนี้

เป็นเรือลำแรกที่ให้ความปลอดภัยเพียงพอที่จะฝ่ามหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อเทียบกับเรือลำก่อน ๆ ซึ่งใช้เฉพาะในพื้นที่ที่ลมไม่รุนแรงเท่าขณะเดินทาง มหาสมุทร

ยุคแห่งการสำรวจ

The era of exploration or discovery is a period in the world’s history spanning the 15th to the 17th century.

It is the time when Europeans set out to explore the world from the European continent with the aim of finding new partners and especially for the pursuit of products to meet the needs of the market. In high demand in Europe at the time were gold, silver and spices.

The era of exploration coincides with the time when Western Europeans began to use the compass to determine and direct directions, new navigation methods, new maps, and astronomical advancements.

These advances help the quest for new trade routes to Asia, overcoming obstacles if the use of the Mediterranean Sea is under hostile control.

The evolution of sea voyages are two new types of ships designed by Portugal – the Carrack and the Caravel, which evolved from the medieval ship designs used in sailing. In the north and mediterranean seas

The two ships were the first to provide safety enough to break through the Atlantic Ocean compared to previous ships, which were used only in areas where winds were as mild as mid-travel. ocean

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ยุคแห่งการสำรวจ

ยุคแห่งการสำรวจ ก่อนช่วงเวลาแห่งการสำรวจชาวยุโรปได้ทำการสำรวจทางบกจำนวนมากจากยุโรปไปยังเอเชียในช่วงปลายยุคกลาง ในขณะที่การรุกรานยุโรปของชาวมองโกลมีปัญหากับความมั่นคง ในยุโรปโดยการปล้นและทำลาย

แต่ในขณะเดียวกันความเป็นเอกภาพของรัฐมองโกลในยูเรเซียส่วนใหญ่ได้สร้างเส้นทางการค้าและการขนส่งจากตะวันออกกลางไปยังจีนอย่างต่อเนื่อง ชาวยุโรปหลายกลุ่มใช้ประโยชน์จากเส้นทางเหล่านี้เพื่อสำรวจทางตะวันออก นักเดินทางในยุคแรกส่วนใหญ่เป็นชาวอิตาลีเนื่องจากมีการค้าขายระหว่างยุโรป

และตะวันออกกลางเกือบทั้งหมดตกอยู่ในมือของผู้ค้าจากนครรัฐต่างๆในอิตาลี ยิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ์ทางการค้าของอิตาลีกับพื้นที่ลาวาวันยังทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในการค้าที่ดิน ดินแดนอันห่างไกลนั้น

การสำรวจนอกเหนือจากความต้องการทางการค้าแล้วยังมีเหตุผลอื่น ๆ เช่นการสำรวจผู้นำคริสเตียนเช่นเจ้าชายเฮนรีนักเดินเรือที่เริ่มนำการสำรวจโดยหวังว่าจะได้พบคริสเตียน ศาสนาที่เพิ่มขึ้นดังนั้นจึงมีเหตุผลหลายประการในการทำแบบสำรวจ

ยุคแห่งการสำรวจ

ยุคแห่งการสำรวจ

Before the time of exploration, Europeans made numerous land surveys from Europe to Asia in the late Middle Ages. While the Mongol invasions of Europe had problems with their stability In Europe by robbery and destruction

But at the same time, the unity of the Mongol state in much of Eurasia has steadily established a series of trade and shipping routes from the Middle East to China. Several groups of Europeans took advantage of these routes to explore the east. Most of the early travelers were Italian due to trade between Europe.

And the Middle East almost entirely falls into the hands of traders from various Italian city-states. Moreover, Italy’s trade relationship with the Lava Van area has also sparked curiosity and interest in the land trade. That far away landBefore the time of exploration

The survey, in addition to commercial needs, has other reasons, such as a survey of Christian leaders such as Prince Henry, the navigator, who began leading the survey hoping to meet Christian. Religion is on the rise, so there are reasons for taking surveys.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google