เมืองอยุธยา

ต้นกำเนิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดของ เมืองอยุธยา อธิบายว่ารัฐไทยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อยุธยาในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเติบโตมาจากอาณาจักรลาวา (ซึ่งในเวลานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของเขมร)

และอาณาจักรสุพรรณบุรีแหล่งหนึ่งกล่าวว่าในช่วงกลางศตวรรษที่ 14 เนื่องจากการคุกคามของโรคระบาดกษัตริย์ทองจึงย้ายราชสำนักลงไปทางทิศใต้ ที่ราบน้ำท่วมถึงแม่น้ำเจ้าพระยาบนเกาะที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำในอดีตเคยเป็นเมืองท่าเรือทะเลชื่ออโยธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนคร เมืองใหม่นี้เรียกว่ากรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาซึ่งต่อมามักเรียกว่าอยุธยาหมายถึงเมืองที่ไม่สามารถถูกทำลายได้

พระเทพเขตปกครองอธิบายว่าคนไทยเริ่มตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงกลาง และส่วนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสังขละบุรีอโยธยาเสนานครและกุมภ ต่อมาราวปลายศตวรรษที่ 19 อาณาจักรเขมรและสุโขทัยเริ่มเสื่อมถอยลง

อู่ทองตัดสินใจย้ายเมืองและสร้างเมืองใหม่โดยส่งกลุ่มผู้สร้างไปยังอินเดียและเลียนแบบแผนเมืองอโยธยาเพื่อสร้างและสร้างชื่อพระนครศรีอยุธยา

เมืองอยุธยา

เมืองอยุธยา

The most widely acknowledged origins of the Ayutthaya Kingdom explain that the Thai state, which is centered on Ayutthaya in the Chao Phraya River Basin, Growing up from the Lavo Kingdom (Which at the time was under Khmer’s control)

And Suphannaphum Kingdom One source states that In the middle of the 14th century, because of the threat of an epidemic King Thong therefore moved the royal court down to the south. Also flooded plains of the Chao Phraya River On an island surrounded by rivers In the past, it used to be the sea port city named Ayodhya or Ayodhya Sri Ramthep Nakorn. This new city is called Bangkok Dvaravati Sri Ayutthaya Which later is often called Ayutthaya means a city that cannot be destroyed.

Thepthanakhet monk explained that Thai people began to settle in the middle. And the lower part of the Chao Phraya River since the 18th century. It was also the site of Sangkhaburi, Ayothaya, Sena, Nakorn and Kumpo. Later, around the end of the 19th century, the Khmer

and Sukhothai kingdoms began to decline. U Thong decided to move the city and build a new city by sending a group of builders to India and imitating the Ayodhya city plan to build and establish the name Ayutthaya

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

พระเจ้าบุเรงนอง

ในวัยเยาว์กิ่ง บุเรงนอง เติบโตขึ้นมาพร้อมกับ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ แม้ว่าจะไม่ใช่ญาติทางสายเลือด แต่ทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์แบบเดียวกับญาติ เนื่องจาก เมงเยสีหตู พ่อของ พระเจ้าบุเรงนอง เป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพจากพระเจ้าด้วยสถานะในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาผู้สูงศักดิ์ที่สำคัญและมีสถานะอื่น ๆ เช่นพระ พระสัสสุระ ซึ่งลูกสาวของ เมงเยสีหตู เป็นหนึ่ง ของภรรยาของพระเจ้า และพระพี่นางของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้นามว่าพระนางอตุลสิริมหาราชเทวีก็เป็นมเหสีอีกองค์หนึ่งของพระเจ้าบุเรงนองด้วยเช่นกัน

พระเจ้าบุเรงนอง ก่อนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นผู้บัญชาการคนสำคัญของพระเจ้าโกนราชอาณาจักรชื่อของกษัตริย์ บุเรงนอง ชนะการต่อสู้ซึ่งเป็นการต่อสู้หลังจากกองทัพของกษัตริย์ พระเจ้าสการะวุตพี กษัตริย์มอญ ที่เสียกรุงหงสาวดีให้แก่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ อันเป็นเกียรติประวัติที่เลืองลือครั้งแรก ๆ ของพระองค์

มีชื่ออื่น ๆ อีกมากมายเช่น เซงพะยูนีมยาตะเกง ภะวะเชงเมงตะยาจีพะยา หมายถึง “พระมหาธรรมราชาช้างเผือกและช้างนีม” หรือ ตะละพะเนียเธอเจาะ ซึ่งเป็นชื่อเล่นที่พบในศิลาจารึก ของชาวมอญ และตะวันตกรู้จักเขาในชื่อ ( บราจินโนโค่ )

ในสิบทิศทางนี้หมายถึงแปดทิศทางให้สอดคล้องกับความเชื่อของชาวพุทธและยังรวมถึงทิศเหนือท้องฟ้าและทิศใต้โลกใต้พิภพ

พระเจ้าบุเรงนอง ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามของพระมหากษัตริย์ชาวพม่าในพม่าที่มีกษัตริย์นักรบผู้มีเกียรติ ในยุคของเขาอาณาจักรตองอูเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งและกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ ครอบคลุมอาณาเขตจากลุ่มน้ำอิระวดีสู่ลุ่มน้ำโขงมีรัฐต่าง ๆ มากมายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เช่นหงสาวาดีลานช้างไทใหญ่เขมรหยวนอยุธยาเชียงใหม่ ฯลฯ

พระเจ้าบุเรงนอง

the father of King Bureng Nong Is a person who is respected by God as an important noble counselor and has other status, such as the Phra Sora, the daughter of Meng Jesi

Burin Nong Before becoming a king, the commander of the King of the Kingdom of Greece

There are many other names such as Sengpha Yim Yatakeng Bhawa Cheng Mengtaya Ji Phaya means “Phra Maha Dharmracha, White Elephant and Elephant Nem” or Talapani Which is a nickname found in the stone inscriptions of the Mon and Western people. Know him as (Brajin Noco).

In these ten directions, it means eight directions in accordance with Buddhist beliefs and also includes the north, the sky, and the south, the underworld.

Burin Nong Regarded as one of the three Burmese monarchs in Burma with a noble warrior king In his era, the kingdom of Toungoo was the strongest and most extensive kingdom in history.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

จักรวรรดิโรมัน

จักรวรรดิโรมัน เคยมีสมบัติมากมายรวมถึงอังกฤษและเวลส์ ยุโรปส่วนใหญ่ (ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไรน์และเทือกเขาแอลป์ตอนใต้) ชายฝั่งของแอฟริกาเหนือเขตแดนของอียิปต์บอลข่านทะเลดำเอเชียไมเนอร์และพื้นที่ลิแวนต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินแดนเหล่านี้ปัจจุบันจากตะวันตกไปตะวันออกรวมถึงโปรตุเกสสเปน อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, แอลเบเนียและกรีซ, บอลข่าน, ตุรกี, เยอรมนีตะวันออกและตะวันตก ทางตอนใต้จักรวรรดิโรมันได้รวบรวมตะวันออกกลาง ซึ่งปัจจุบันคือซีเรียเลบานอนอิสราเอลจอร์แดน

จากนั้นทางตะวันตกเฉียงใต้จักรวรรดิได้รวบรวมอียิปต์โบราณทั้งหมด และยังคงครอบครองชายฝั่งตะวันตกซึ่งปัจจุบันคือลิเบียตูนิเซียแอลจีเรียและโมร็อกโก จนกระทั่งทางตะวันตกของยิบรอลตาร์ประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจักรวรรดิโรมันเรียกว่าชาวโรมัน และใช้ชีวิตภายใต้กฎหมายโรมันการขยายอำนาจของโรมันเริ่มมานานก่อนที่จะเปลี่ยนไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แ

ละมีอำนาจสูงสุดในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิ Trajan พร้อมชัยชนะเหนือ Dacia (ปัจจุบันโรมาเนียและมอลโดวา และเป็นส่วนหนึ่งของฮังการีบัลแกเรียและยูเครน) ในปี 106 AD และ Mesopotamia ในปี 116

(ซึ่งต่อมาสูญเสียดินแดนในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิเฮเดรียน) เมื่อมาถึงจุดนี้จักรวรรดิโรมันครอบครองดินแดน ประมาณ 5,900,000 ตารางกิโลเมตร (2,300,000 ตารางไมล์) และล้อมรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ชาวโรมันเรียกทะเลนี้ว่า “แม่ทะเล” อิทธิพลของโรมันมีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาษาศาสนาสถาปัตยกรรมปรัชญากฎหมายและระบบการเมืองจนถึงทุกวันนี้

จักรวรรดิโรมัน

จักรวรรดิโรมัน

The Roman Empire used to have many treasures, including England and Wales. Most europe (West side of the Rhine and Southern Alps) coast of North Africa, the boundary of Egypt, Balkans, Black Sea, Asia Minor and the Levant, most of these regions are present from west to east including Portugal, Spain, England. , France, Italy, Albania and Greece, Balkans, Turkey, East and West Germany In the south, the Roman Empire had gathered the Middle East. Which is currently Syria, Lebanon, Israel, Jordan.

Then, the south-west empire gathered all ancient Egypt. And still occupy the west coast, which is now Libya, Tunisia, Algeria and Morocco. Until the west of Gibraltar, the general population that lived in the Roman Empire was called the Romans. And live under Roman law. The extension of Roman power began long before the transition to absolute monarchy.

each with the highest power during the reign of Emperor Trajan, with victory over Dacia (now Romania and Moldova And is part of Hungary, Bulgaria, and Ukraine) in 106 AD and Mesopotamia in 116.

(which later lost territory during the reign of Emperor Hadrian) At this point, the Roman Empire occupied approximately 5,900,000 square kilometers (2,300,000 square miles) of land and surrounded the Mediterranean. The Romans called this sea the “mother of the sea.” Roman influence influenced the development of language, religion, architecture, philosophy, law, and political system to this day.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

อาณาจักรหงสาวดี

รัชสมัยของกษัตริย์ในปีพ. ศ. 2470-2507 อาณาจักรหงสาวดี และต่อต้านการรุกรานจากอาณาจักรอินวาได้สำเร็จ อาณาจักรของคนที่พูดภาษาพม่าจากทางเหนือในช่วงสงครามสี่สิบปีและสามารถขยายไปทางตะวันตก ราชอาณาจักรยะไข่อยู่ในอำนาจระหว่าง 2499-2507 สงครามสิ้นสุดลงอย่างเท่าเทียมกัน แต่ถือได้ว่าเป็นชัยชนะของอาณาจักรหงสาวดีซึ่งสามารถขัดขวางการจัดตั้งอาณาจักรพุกามอีกครั้งในช่วงหลายปีหลังสงครามหงหงดีช่วยรัฐส่วยทางใต้ของอินวาจักรวรรดิและอาณาจักรตองอูเพื่อประท้วงต่อต้านอินวะ .

หลังสงคราม หงสาวดี เข้าสู่ยุคทองในขณะที่ราชอาณาจักรอินวาทรุดตัวลงรอบ 2506-2516 พะโคเป็นอาณาจักรที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาอาณาจักรทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากอาณาจักรพุกามล่มสลาย ภายใต้การปกครองของกษัตริย์หลายแห่งเช่นพญาราม 1 พระนางเฉิงสบุกษัตริย์ธรรมเจดีย์และพญาราม 2 อาณาจักรนี้มีบทบาทเชิงพาณิชย์ที่สำคัญในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย เป็นศูนย์กลางที่มีชื่อเสียงของพระพุทธศาสนาเถรวาทและยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศรีลังกามีการปฏิรูปและสนับสนุนศาสนาจนกระทั่งแพร่กระจายไปทั่วประเทศในเวลาต่อมา

ราชอาณาจักรอ่อนแอลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ภายใต้การรุกรานอย่างต่อเนื่องของอาณาจักรตองอูจากประเทศพม่าตอนบน King Sarawut Phi ไม่สามารถต่อต้านการรุกรานจากอาณาจักรตองอูได้ ซึ่งนำโดย อาณาจักรตองอูจากพม่าตอนบน พระเจ้าสการะวุตพี ได้เข้ายึดครองที่ราบลุ่ม และแม่น้ำอิระวดีในปี 2081–2525 และ เมาะตะมะ ในปี 2084 ราชอาณาจักรฟื้นขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ 2093 ปีก่อนคริสตกาลหลังจากการสิ้นพระชนม์ของ Tabang Shavati แต่มีอำนาจปกครองเมืองหงสาวดีก่อนที่จะถูกกษัตริย์ Bureengnong ถูกขับไล่ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2537

แม้ว่าพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ ตองอู จะปกครองพม่าล่างจนถึงยุคพุทธศตวรรษที่ 23 แต่ยุคทองของอาณาจักรหงสายังคงเป็นที่จดจำของคนมอญในพม่าตอนล่าง อ่อนแอและก่อตั้งอาณาจักรหงสาวดีคนใหม่

อาณาจักรหงสาวดี

อาณาจักรหงสาวดี

King’s reign 1927-1964, successfully combined the Mon Kingdom and successfully resisted invasions from the Inwa Kingdom The kingdom of people who speak Burmese from the north during the forty years of war and can expand to the west The Kingdom of Rakhine was in power between 1956-1964. The war ended equally. It was regarded as the victory of the Hongsawadi Kingdom, which was able to prevent the establishment of Bagan kingdom again in the years after the war.Hongawadee helped the tribute states in the south of the Inwa Empire and the Tongwoo Kingdom to protest against Inwa.

After the war, Bago entered the Golden Age, while the Kingdom of Inwa collapsed around 1963-1973. Paco was the most powerful of all the kingdoms that occurred after Bagan Empire collapsed. Under the rule of many kings, such as Phaya Ram 1, Queen Chengsabu, King Dhammajedi and Phaya Ram 2, this kingdom has an important commercial role

The kingdom has gradually weakened since 1977. Under the ongoing invasion of the Kingdom of Toungoo from Upper Burma, King Sarawut Phi was unable to resist the invasion from the Kingdom of Toungoo, which was led by the Tong Kingdom. Oo from Upper Burma King Sarawut P Took over the lowland And the Irrawaddy River in 2081–2525

Although the monarch of the Toungoo dynasty ruled Lower Burma until the 23rd Buddhist era, the golden age of the Hongsa Kingdom is still remembered by the Mon people in Lower Burma. Weak and founded a new Bago Kingdom.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

สงครามกรีก เปอร์เซีย

สงครามกรีก เปอร์เซีย หรือสงครามเปอร์เซียเป็นชุดของความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดิ จักรวรรดิอะคีเมนิด (เปอร์เซีย) และสถานะเมืองกรีกที่เกิดขึ้นในช่วงปี 499–449 ปีก่อนคริสตกาล การเริ่มต้นของความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการพิชิตพื้นที่ไอโอเนียของไซรัสมหาราชในปี 547 ปีก่อนคริสตกาลและต่อมาได้แต่งตั้งทรราชให้ปกครอง ต่อมาในปี 499 ปีก่อนคริสตกาล จักรวรรดิอะคีเมนิด ที่ได้รับการสนับสนุนจากเปอร์เซีย

นำเข้าสู่การยึดเกาะ Naxos แต่ผู้สูงศักดิ์ล้มเหลวจากนั้นขอให้ชาวกรีกในเอเชียทำการจลาจลต่อต้านเปอร์เซียและนำไปสู่การจลาจลในไอโอเนีย นอกจากนี้ Aristothorus ยังร่วมมือกับเอเธนส์และเอริเทรียในการเผา Sardis เมืองหลวงของภูมิภาคเปอร์เซียในปี 498 ปีก่อนคริสตกาลจักรพรรดิดาริอัสมหาราชได้ส่งกองทัพไปสู้รบจนกระทั่งในปี 494 ปีก่อนคริสตกาลฝ่ายเปอร์เซียชนะการก่อการกบฏที่ยุทธการLadède พวกกบฏถูกทำให้อ่อนลงในปีต่อ ๆ มา

เพื่อป้องกันการจลาจลและการแทรกแซงใหม่รวมถึงการลงโทษการกระทำของเอเธนส์และเอริเทรียจักรพรรดิดาไรอัสยังคงทำสงครามเพื่อพิชิตกรีซทั้งหมด ชาวเปอร์เซียเริ่มบุกรุกกรีซในปี 492 ก่อนคริสต์ศักราชและประสบความสำเร็จในการยึดเทรซและไซดอน ต่อมาในปี 490 ก่อนคริสต์ศักราชกองทัพเปอร์เซียได้ข้ามทะเลอีเจียน ยึดซิซิลีและทำลาย Eritre แต่แพ้กองทัพเอเธนส์ที่ Battle of the Marathon

สงครามกรีก เปอร์เซีย

สงครามกรีก เปอร์เซีย

Greek Persian War or Persian War is a series of conflicts between empires. Achaemenid Empire (Persia) and the status of the Greek city that occurred during the years 499–449 BC. The beginning of the conflict arose from the conquest of Ionia by Cyrus the Great in 547 BC and later appointed a Tyrant to rule in 499 BC. Achilles Empire Sponsored by Persian

led to the capture of Naxos, but the nobility failed. Then asked the Greeks in Asia to oppose the Persian uprising and lead to the Ionia uprising. Aristothorus also collaborated with Athens and Eritrea. Sardis burned the capital of the Persian region in 498 BC. Emperor Darius the Great sent an army to fight until in 494 BC, the Persians won the rebellion at Soyuz. Bank of Ladède The rebels were weakened in subsequent years.

To prevent rebellion and new interventions, including punishing the actions of Athens and Eritrea, Emperor Darius continued the war to conquer all of Greece. The Persians began invading Greece in 492 BC and successfully seized Thrace and Sidon. Later, in the year 490 BC, the Persian army crossed the Aegean Sea. Capture Sicily and destroy Eritre, but lose the Athenian army at the Battle of the Marathon.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เป็นนักการเมืองเชื้อสายออสเตรีย ผู้นำพรรคกรรมกรสังคมนิยมชาวเยอรมันซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนามพรรคนาซีแห่งฮิตเลอร์ทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีระหว่างปีพ. ศ. 2476-2488 และเป็นฟือเรอร์แห่งเยอรมนี 2477-2488 จาก ผู้นำสูงสุดของเยอรมันรีคบุคคลที่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรป และเป็นผู้ประพันธ์หายนะ

ฮิตเลอร์เป็นทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ได้รับเหรียญกางเขนเหล็ก ต่อมาฮิตเลอร์เข้าร่วมพรรคกรรมกรเยอรมันในปี 2462 พรรคการเมืองก่อนพรรคนาซี ก่อนที่จะกลายเป็นผู้นำของพรรคนาซีในปี 2464 เขาพยายามทำรัฐประหารซึ่งเป็นที่รู้จักในนามกบฏโรงเบียร์

ในเมืองมิวนิกที่ 8-9 พฤศจิกายน 2466 แต่ไม่สำเร็จ ฮิตเลอร์ถูกจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปี ในขณะเดียวกันเขาก็เขียน ไมน์คัมพฟ์ ( การต่อสู้ของข้าพเจ้า ) หลังจากปล่อยให้ 20 ธันวาคม 2467 เขาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนโดยการโจมตีสนธิสัญญาแวร์ซายและข้อเสนอของอุดมการณ์เยอรมัน

การต่อต้านชาวยิวและการต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยวาทศาสตร์ที่มีเสน่ห์และการโฆษณาชวนเชื่อของนาซีหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2476 เขาได้เปลี่ยนสาธารณรัฐไวมาร์เป็นรีคที่สาม รัฐเผด็จการพรรคการเมืองหนึ่งภายใต้อุดมการณ์นาซีในการเป็นเผด็จการและเผด็จการเป้าหมายของเขาคือระเบียบโลกใหม่ที่ทำให้นาซีเยอรมนีครองยุโรปอย่างสมบูรณ์

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

Adolf Hitler is an Austrian politician. The leader of the German Socialist Workers Party, commonly known as the Nazi Party of Hitler, served as the Prime Minister of Germany. From 1933-1945 and was a Führer of Germany from 1934-1945, the highest leader of the German Reich, a person who caused the Second World War in Europe. And is the author of the Holocaust.

Hitler is a World War I veteran who received an Iron Cross medal. Later, Hitler joined the German Labor Party in 1919, a pre-Nazi political party. Before becoming the leader of the Nazi party in 1921, he attempted a coup known as the Brewery Rebellion.

In Munich on 8-9 November 1923 but without success, Hitler was jailed for one year. At the same time he wrote Mein Kampf (the fight of mine). After being released on 20 December 1924, he received public support by attacking the Treaty of Versailles and the proposal of German ideology.

Anti-Semitism and anti-Communism with charming rhetoric and Nazi propaganda After being appointed Prime Minister on 30 January 1933, he changed the Weimar Republic to the Third Reich. An authoritarian state, a political party under the Nazi ideology of being a dictator and a dictator. His goal is a new world order that Nazi Germany has completely dominated Europe.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ศิลปวิทยา

ในยุคฟื้นฟู ศิลปวิทยา โบสถ์ยังคงเป็นผู้อุปถัมภ์สำคัญของศิลปิน นอกจากนี้ยังมีขุนนาง พ่อค้ารวยซึ่งชนชั้นสูงได้ว่าจ้างและสนับสนุนศิลปินต่าง ๆ ครอบครัวที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นคือ Visconti และ สฟอร์ซา ในมิลานตระกูลกอนซากาในเมืองมานตูอา และตระกูล เมดีชี ในฟลอเรนซ์

การเป็นสปอนเซอร์ของศิลปินคนนี้ส่งผลให้ศิลปินมีชื่อเสียง และความสำเร็จที่มากขึ้นมาถึงชีวิตผลงานของศิลปินรวมถึงจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ก่อให้เกิดชื่อเสียงของศิลปินมากมาย

เป็นที่รู้จักทั่วโลกเช่น ลีโอนาร์โด ดา วินชี มีเกลันเจโล ราฟาเอล สถานะทางสังคมของศิลปินได้รับการยกย่องอย่างสูงในสังคม เกิดเป็นโรงเรียนสอนศิลปะเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือ

และมีศิลปินอัจฉริยะมากมายและในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานี้ด้วยการพัฒนาการพิมพ์ในเยอรมนีโดยโยฮันน์กูเทนแบร์กเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมนี้ในช่วงศตวรรษที่ 20 ศิลปะการพิมพ์ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปจนถึงตอนนี้

ศิลปวิทยา

ศิลปวิทยา

In the Renaissance, the church remained an important patron of the artist. There is also a nobleman The rich merchants of the aristocratic family hired and supported artists. Those famous families were Visconti and Forza in Milan, the Gonzaga family in Mantua and the Medici family in Florence.

Being a sponsor of this artist has made the artist famous. And greater success comes to the life of the artist, including painting, sculpture and architecture Causing a reputation for many artists.

Known worldwide as the Leonardo da Vinci Michelangelo Raphael, the artist’s social status is highly regarded in the society. Born to be an art school to train artisans. Only those who are interested in the external nature and nature of the moral reason. Causing enthusiasm in the search for scientific knowledge and various branches of technology, which may be called

And there are many genius artists and in this renaissance with the development of printing in Germany, Johann Gutenberg produced this innovation. During the 20th century, the art of printing began in earnest. From that time forward until now.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

มนุษย์กินคน

มนุษย์กินคน มักพบในชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ชนเผ่าในปาปัวนิวกีนี เรื่องราวของมนุษย์กินคนอยู่ในตำนานเกือบทุกประเทศทุกภาษา แต่เผ่าพันธุ์มนุษย์กินคนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือมนุษย์กินคนของปาปัวนิวกินีโดยเฉพาะคนผิวขาวโดยเฉพาะคนผิวขาวบางคนอยู่ในออสเตรเลียยังคงคิดว่าคนปาปัวนิวกินี

ในวันแรก ๆ ของชาวยุโรปที่เดินทางไปถึงปาปัวนิวกีนีคริสเตียนผู้ซึ่งมีสาเหตุที่ยอดเยี่ยมในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ถึงดินแดนลึกลับนี้เดินทางไปยังประเทศนี้และสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้น

ประมาณต้นศตวรรษที่ 19 มีกลุ่มศาสนา ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้หญิงทุกคนพร้อมกับยามซึ่งมีอาวุธปืนที่ทันสมัยสำหรับการเดินทางไปยังหมู่บ้านของชนเผ่าที่จะสอนศาสนาเมื่อเดินทางเกินกว่าในความครอบครองเป็นของชนเผ่านั้นออกมาเพื่อสกัดกั้นเพราะมันถือว่าเป็นการบุกรุกเพื่อให้ผู้สอนศาสนา ย้อนกลับไป แต่ผู้สอนศาสนาปฏิเสธที่จะติดตามและเดินทางต่อไปชาวบ้านก็ใช้อาวุธที่มี มีด หอก หลาว แหลน หน้าไม้ เข้าโจมตี การต่อสู้นองเลือดเกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก แต่ท้ายที่สุดผู้สอนศาสนาก็ยอมแพ้

เมื่อสามารถต่อสู้กับผู้บุกรุกในคืนนั้นได้มีพิธีเฉลิมฉลองชัยชนะ และการสังสรรค์กับซุปเนื้อเอิกเกริกของมนุษย์เป็นรายการอาหารที่สำคัญของงาน วิธีการทำอาหารนี้ง่ายมาก นำน้ำไปในหม้อดินขนาดใหญ่เพื่อต้มเดือด ศพของทั้งสองฝ่ายเท่าที่จะใส่ในหม้อและใส่ลงในหม้อ นำผักต่าง ๆ รวมทั้งมันและเผือกมารวมกันต้มจนสุกและย่อยสลายแล้วตักออกมากิน

มนุษย์กินคน

มนุษย์กินคน

Cannibal Often found in various tribes such as tribes in Papua New Guinea. The story of cannibalism is legendary in almost every country and language. But the most famous cannibal race is the cannibalism of Papua New Guinea, especially whites, especially some whites living in Australia. Still, the Papua New Guinea people think that

On the first days of Europeans arriving to Papua New Guinea, Christians, who had a great cause for spreading Christianity to this mysterious land, traveled to this country and something terrible happened.

Around the beginning of the 19th century there was a religious group, which was a group of women, all equipped with modern firearms for traveling to tribal villages to teach religion when traveling beyond their possession. The tribe came out to intercept, becausemissionaries gave up.

When fighting against the attackers that night, a victory celebration And socializing with the human pomp meat soup is an important food item of the event This method of cooking is very simple. Bring water to a large clay pot to boil. The bodies of both parties, as far as they can be put in the pot and put into the pot, bring the vegetables, including it and taro, together, boil until cooked and decomposed, then scoop out to eat.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ฟริดริค นิตเช่

ฟริดริค นิตเช่ เป็นนักปรัชญานักวิจารณ์วัฒนธรรมนักแต่งเพลงกวีนักปรัชญากรีกและละติน และนิรุกติศาสตร์เยอรมันงานของเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อปรัชญาตะวันตกและปัญญาชนสมัยใหม่ เขาเริ่มทำงานเป็นนักนิรุกติศาสตร์คลาสสิคก่อนที่จะเป็นนักปรัชญา เป็นศาสตราจารย์อายุน้อยที่สุดของนิรุกติศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยบาเซิลในปี 1869 ที่อายุเพียง 24 ปี

เขาลาออกในปี 1869 1879 มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังในปีต่อมา พ.ศ. 2432 Nietze อายุ 44 ปีป่วยเป็นโรคทางจิตจนสภาพจิตใจทรุดโทรม ตั้งแต่นั้นมาเขาอาศัยอยู่ภายใต้การดูแลของแม่และน้องสาวของเขาจนกว่าเขาจะตายในปี 1900

เขาเกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1844 ในหมู่บ้านของ เริคเคิน ใกล้กับเมืองไลพ์ซิช ใน มณฑลซัคเซิน ราชอาณาจักรปรัสเซียเป็นลูกชายคนโตของ คาร์ล ลูทวิช นีทเซอ บาทหลวงนิกายลูเทอแรน และ นางฟรันซิสคา เออเลอร์ บิดามารดา ตั้งชื่อตามกษัตริย์ King Friedrich Wilhelm แห่งปรัสเซียซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเขา

นอกจากนี้เขายังมีน้องชายสองคนคืออลิซาเบทและพ่อของเขาคือ Luchit Joseph ผู้เสียชีวิตในปี 1849 พี่ชายเสียชีวิตเมื่อหกเดือนต่อมา สมาชิกที่เหลือจึงย้ายไปอยู่กับครอบครัวแม่ในเมืองเนิร์ก

ฟริดริค นิตเช่

Fridrik Nittache is a philosopher, cultural critic, songwriter, poet, Greek and Latin philosopher. And German etymology. His work has a great influence on Western philosophy and modern intellectuals. He began to work as a classical etymologist before becoming a philosopher. Is the youngest professor of etymology University of Basel in 1869, just 24 years old.

He resigned in 1869. 1879 had chronic health problems. In the following year, 1889, Nietze was 44 years old, suffering from mental illness until his mental state deteriorated. Since then, he lived under the care of his mother and sister until he died in 1900.

He was born on October 15, 1844, in the village of Rücken, near the town of Leipzig in Sachsen Province, Prussia, the eldest son of Karl Lüwitz Düsszei, Lutheran clergyman and father Francis Caerler named after King King Friedrich Wilhelm of Prussia as his birthday.

In addition, he has two brothers, Elizabeth and his father, Luchit Joseph, who died in 1849. The older brother died six months later. The remaining members then moved with their mother’s family in Nirk.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

เจมส์ ดีน

เจมส์ ไบรอน ดีน เป็นนักแสดงชาวอเมริกัน ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสองรางวัลออสการ์ สองปีต่อจากภาพยนตร์ที่แสดงใน East of Eden ในปี 1955 และ Giant ในปี 1956 (ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในปี 1955 แต่เปิดตัวในปี 1956) ทำให้เขาเป็นนักสถิติอันดับหนึ่ง ในบรรดานักแสดงทั้งห้าในประวัติศาสตร์ของออสการ์ที่ได้รับรางวัลสำหรับบทบาทนำคนแรกของพวกเขา และยังเป็นนักแสดงคนแรกในประวัติศาสตร์ออสการ์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหลังจากที่เจมส์ ดีนเขาเสียชีวิต

เจมส์ดีนเกิดที่แมเรียนอินดีแอนาลูกชายของวินตันดีนช่างทันตกรรมของมิลเดรด ครอบครัวจึงย้ายไปที่ซานตาโมนิกา แคลิฟอร์เนียเมื่อเขาอายุ 9 ปีแม่ของเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และพ่อของเจมส์ตัดสินใจที่จะส่งเขากลับไปอยู่กับลุงและป้าของเขาในเมืองมองต์รัฐอินเดียนา

ในขณะที่เรียนเจมส์ ดีนมีกิจกรรมมากมาย ทั้งโต้วาทีและเล่นบาสเก็ตบอล แต่สิ่งที่เจมส์จ่ายให้มากที่สุดคือการแสดงบนเวที นี่คือจุดเริ่มต้นของความสนใจของเจมส์ในการเป็นนักแสดงจนกระทั่งปี 1949 เมื่อเจมส์ดีนจบมัธยมตอนอายุ 18 ย้ายกลับมาอยู่กับพ่อและแม่เลี้ยง

ในแคลิฟอร์เนีย เพื่อเตรียมศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัยซานตาโมนิกาต่อมามารเจมส์ย้ายจากมหาวิทยาลัยซานตามอนิกาไปมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเพื่อศึกษาการแสดงที่เขาชอบแทนซึ่งทำให้เขาทะเลาะกับพ่อของเขาและถูกไล่ออกจากบ้าน

เจมส์ ดีน

เจมส์ ดีน

James Byron Dean is an American actor. Nominated for two Oscars. Two years after the film starred in the East of Eden in 1955 and the Giant in 1956 (the film was shot in 1955 but released in 1956), making him the number one statistician. Among the five actors in the history of the Oscar was awarded for their first leading role. And is also the first actor in Oscar history to be nominated for an award after his death.

James Dean was born in Marion, Indiana, the son of Winton Dean, Mildred’s dentist. The family then moved to Santa Monica. California when he was 9 years old. His mother died of cancer. And James’s father decided to send him back to live with his uncle and aunt in Fairmount, Indiana.

While studying James Dean has many activities. Both debating and playing basketball But what James pays the most is to perform on stage. This was the beginning of James’s interest in acting as an actor until 1949, when James Dean graduated from high school at the age of 18. Moving back with his father and stepmother.

In California To prepare to study law at the University of Santa Monica. Mara James then moved from Santa Monica University to the University of California to study the acting he liked instead, which caused him to quarrel with his father and get fired from home.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google