ประวัติมาเลเซีย

ประวัติมาเลเซีย เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางใต้ของประเทศไทย ช่องแคบมะละกาตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาค ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งและการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ

ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียเริ่มต้นเมื่อคนโปรโต – มลายูอพยพไปยังดินแดนของมาเลเซียจากทะเลจากนั้นอารยธรรมอินเดียแพร่กระจายไปยังแหลมมลายู เกิดมาในหลายรัฐโบราณที่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายานและศาสนาฮินดู กลุ่มพลังที่สำคัญในสมัยโบราณคืออาณาจักรศรีวิชัยซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองทั่วภูมิภาค

ข้อตกลงทางการค้ากับอาหรับอินเดียและเปอร์เซียทำให้อิสลามแพร่กระจายไปยังมาเลเซียในช่วงต่อมา ชนชั้นปกครองในมาเลเซียหันมานับถือศาสนาอิสลาม สุลต่านเนตรในศตวรรษที่ 15 รัฐมะละกาสุลต่าน

เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมในมุมมองของชาวมาเลย์ในขณะเดียวกันนักสำรวจชาวยุโรปก็มาถึงในภูมิภาคนี้ นำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารและชาวโปรตุเกสยึดเมืองมะละกาในปีค. ศ. 2054 เมื่อรัฐมะละกาพังทลายลงศูนย์กลางการเมืองของแหลมมลายูก็ย้ายไปอยู่ที่รัฐยะโฮร์สุลต่าน

ในขณะที่รัฐทางตอนเหนือของแหลมมลายาเช่นเคดาห์กลันตันตรังกานูอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ในเวลาต่อมาชาวดัตช์เข้ามาแทนที่ชาวโปรตุเกส ตามด้วยอังกฤษนำไปสู่สนธิสัญญาแองโกล – ดัตช์ปี ค.ศ. 1824

ประวัติมาเลเซีย

ประวัติมาเลเซีย
ประวัติมาเลเซีย

Malaysia is a country in Southeast Asia and a neighboring country of Thailand to the south. Located in the key strategic location of the region is the Malacca Strait. Which has been a way of transportation and trade since ancient times.

Malaysian history begins when the Proto-Malay people Emigrated to the territory of Malaysia from the sea From then, Indian civilization spread to Malaya. Born into various ancient states which respect Mahayana Buddhism and Hinduism. The major power group in ancient times was the Srivijaya Kingdom, which was the center of cities around the region.

Trade dealings with Arabs, Indians and Persians led Islam to spread to Malaysia in the later period. The ruling class in Malaysia turned to Islam. Sultanate In the 15th century, the state of Malacca Sultanate

Is a political and cultural center in the Malay worldview At the same time, European explorers have arrived in this region. Led to a military confrontation and the Portuguese seized Malacca in 1511. When the state of Melaka collapsed, the political center of Malaya moved to the state of Johor Sultanate.

While the states in northern Malaya such as Kedah, Kelantan, Terengganu are under the influence of Siam, Ayutthaya and Rattanakosin. In later times, the Dutch replaced the Portuguese. Followed by an Englishman Led to the Anglo-Dutch Treaty of 1824

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google