สงครามเวียดนาม

รัฐบาลสหรัฐฯ ใน สงครามเวียดนาม เห็นว่าการมีส่วนร่วมในสงครามเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามใต้เข้ายึดครองเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อ จำกัด การเติบโตของหลักคำสอนที่ไม่พึงประสงค์ที่ใหญ่กว่า ด้วยเป้าหมายที่ระบุไว้เพื่อหยุดการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎีโดมิโนของสหรัฐอเมริกา

หากรัฐหนึ่งกลายเป็นคอมมิวนิสต์รัฐอื่นในภูมิภาคก็จะปฏิบัติตามเช่นกัน ดังนั้นนโยบายของสหรัฐฯจึงเห็นว่าการผ่อนคลายของคอมมิวนิสต์แพร่กระจายไปทั่วเวียดนามเป็นที่ยอมรับไม่ได้ รัฐบาลเวียดนามเหนือและเวียดกงต่อสู้เพื่อรวมเวียดนามเข้ากับการปกครองของคอมมิวนิสต์ ทั้งคู่มองว่าข้อพิพาทนี้เป็นสงครามอาณานิคม ซึ่งเริ่มแรกต่อสู้กับฝรั่งเศสโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาแล้วต่อสู้กับเวียดนามใต้ซึ่งถูกมองว่าเป็นรัฐหุ่นเชิดของสหรัฐฯ

ที่ปรึกษาทหารอเมริกันมาถึงอินโดจีนในเวลานั้นเริ่มต้นในปี 1950 การมีส่วนร่วมของสหรัฐเพิ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1960 โดยมีระดับทหารเพิ่มขึ้นสามเท่าในปี 1951 และเพิ่มเป็นสามเท่าในปีนี้ ภายหลังการมีส่วนร่วมของสหรัฐเพิ่มขึ้นหลังจากเหตุการณ์อ่าวตังเกี๋ยในปี 2507 ซึ่งเรือพิฆาตของสหรัฐฯปะทะกับเรือโจมตีอย่างรวดเร็วของเวียดนามเหนือ

ซึ่งตามมาด้วยมติของอ่าวตังเกี๋ยซึ่งทำให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯสามารถเพิ่มกำลังทหารในพื้นที่ มีการจัดระเบียบหน่วยทหารสหรัฐฯเริ่มต้นในปี 2498 ปฏิบัติการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

สงครามเวียดนาม

สงครามเวียดนาม

US government in the Vietnam War Saw the participation in the war as a way to prevent the Communist Party of South Vietnam from taking over as part of a strategy to limit the growth of bigger unwanted doctrine With the stated goal of stopping the spread of Communism according to the domino theory of the United States.

If one state becomes a Communist, another state in the region will follow. Therefore, the policy of the United States considers that the communist relaxation spread throughout Vietnam is unacceptable.

American military advisors arrived in Indochina at that time, beginning in the 1950s. US participation increased in the early 1960s, with the military level tripling in 1951 and tripling in This year After US participation increased after the Gulf of Tonkin incident in 1964, in which US destroyers clashed with the North Vietnamese fleet attack.

Followed by the Gulf of Tonkin, which allows the US President to increase military power in the area. Organized US military units beginning in 1955, operating across international borders.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

สงครามแย่งชิงราชสมบัติ

ประวัติของ สงครามแย่งชิงราชสมบัติ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระทรงพระประชวรหนักใกล้สวรรคตนั้น  พระราชทานราชบัลลังก์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โปรดยกโทษให้บรมโกศซึ่งในเวลานั้นดำรงตำแหน่งอุปราชไม่เต็มพระทัยเพราะท่านประสงค์จะพระราชทานราชบัลลังก์แก่เจ้าชายนรินทร์น (กรมขุนสุคนธ์พิทักษ์)

ซึ่งในเวลานั้นเข้าสู่พระสงฆ์หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระมหากษัตริย์ในตอนท้ายของสระว่ายน้ำมีการต่อสู้ระหว่างกษัตริย์และลูกชายของพระมหากษัตริย์ในตอนท้ายของสระว่ายน้ำคือเจ้าชายอภัยและเจ้าชาย Prames เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระราชทานราชบัลลังก์ต่อไป แต่เมื่อเสด็จสวรรคตของพระองค์ใกล้จะสิ้นพระชนม์จึงตัดสินใจมอบบัลลังก์แทน

เจ้าชายนรินทร์นบุตรชายคนโต แต่เจ้าชายนเรนทรไม่เห็นด้วยเช่นกันดังนั้นจึงพระราชทานราชบัลลังก์แก่เจ้าชายแห่งการให้อภัยลูกชายคนที่สองทำให้การต่อสู้เพื่อครองบัลลังก์กลายเป็นสงครามกลางเมืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจากเหตุการณ์สงบลง กษัตริย์เสด็จขึ้นสู่บัลลังก์ และประหารชีวิตเจ้าชายที่ 1

สงครามแย่งชิงราชสมบัติ

สงครามแย่งชิงราชสมบัติ

When His Majesty the end of the pool was ill, near the passing away. Bestowed the throne of the Crown Prince Please forgive Borom urn, who at that time held the position of the viceroy, not willing because he wished to grant the throne to Prince Narin. (Krom Khun Sukhon Phithak)

At that time, entering the monks after the death of the king. At the end of the pool, there was a battle between the king and the son of the king. At the end of the pool was the forgiving prince and prince. Prames, as the King has graciously granted the throne. But when His Highness died nearing his death, he decided to give him the throne instead.xecute the 1st prince

Prince Narin, the oldest son But Prince Narentorn disagreed as well, so gave the throne to the Prince of Forgiveness, the second son, making the battle for the throne into a civil war for at least 1 year after the calmed down. The King ascended to the throne And execute the 1st prince

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google