ราชอาณาจักรไทย

ประเทศไทยหรือ ราชอาณาจักรไทย มีพรมแดนติดกับลาวและกัมพูชาทางทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและพม่า และขึ้นเหนือสู่พม่าและลาวพร้อมกับแม่น้ำโขงในบางครั้งประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติเอเปคและอาเซียน

มีศูนย์กลางการบริหารอยู่ในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์เป็นประมุข ยาวที่สุดในโลกทุกวันนี้ประเทศไทยถูกปกครองโดยเผด็จการทหาร ก่อนการรัฐประหารปี 2549 รัฐบาลประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ประวัติศาสตร์

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มันมีความต่อเนื่องและทับซ้อนกันระหว่างอาณาจักรโบราณหลายแห่งเช่นอาณาจักรทวารวดีศรีวิชัยลาวาลเขมร ฯลฯ เริ่มต้นในอาณาจักรสุโขทัยตั้งแต่ปี 2524 อาณาจักรล้านนาตอนเหนือ จนกระทั่งพลังของมันลดลงในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ความเจริญรุ่งเรืองปรากฏในอาณาจักรทางใต้ของอยุธยา มีอาณาเขตที่ไม่ชัดเจนเมื่อกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองหายไปในปี พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงย้ายเมืองหลวงมาที่ธนบุรี

หลังจากการสิ้นสุดของอำนาจและยุครัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปี 1782 ราชอาณาจักรสยามก็เริ่มที่จะตัดสิน ด้วยการผนวกบางส่วนของอาณาจักรล้านช้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ผสมผสานดินแดนเชียงใหม่หรืออาณาจักรล้านนาตอนล่าง (ตอนบนของพื้นที่เชียงตุง) เป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 กฎนี้เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย แต่ต้องรอ 41 ปีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะได้รับการเลือกตั้ง เป็นครั้งแรกในปี 2516 หลังจากเหตุการณ์ 14 ต.ค. หลังจากนั้นมีการเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตยอีกสองครั้งเหตุการณ์ 6 ตุลาคมและพฤษภาคมทมิฬ แบ่งเป็นอีกครั้งในปี 2549

ราชอาณาจักรไทย

ราชอาณาจักรไทย

History

Thailand has a long history. It has continuity and overlaps between many ancient kingdoms such as Dvaravati, Sri Wichai, Laval, Khmer, etc., beginning in Sukhothai Kingdom since 1981, Northern Lanna Kingdom. Until its power decreased in the early 19th century, prosperity appeared in the southern kingdom of Ayutthaya. The territory was unclear when Ayutthaya II disappeared in the year 1767. King Taksin the Great moved the capital to Thonburi.

After the end of power and the Rattanakosin era, founded in 1782, the Kingdom of Siam began to judge. With the inclusion of some parts of the Lan Xang Kingdom during the reign of King Rama 5, combining the land of Chiang Mai or the lower Lanna Kingdom (The upper part of Chiang Tung area) was the last big gathering of 24 June 1932. This rule changed to democracy but had to wait 41 years before the prime minister was elected. For the first time in 1973, after the events of 14 October, after which there were two democratic claims, 6 October and May in Tamil Divided into again in 2006

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google