นครนิวยอร์ก

นครนิวยอร์ก ตั้งอยู่บนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย 5 มณฑลที่รู้จักกันในชื่อ เดอะบรองซ์ บรูคลิน แมนแฮตตัน ควีนส์

และสทอนตันมีประชากรทั้งหมดประมาณ 8,274,527 คนภายในพื้นที่ 790 ตารางกิโลเมตร (305 ตารางไมล์) นอกจากจะเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแล้วสัดส่วนของประชากรต่อพื้นที่ยังถือว่ามีความหนาแน่นมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ลักษณะของนิวยอร์กนั้นแตกต่างจากเมืองอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา มีหลายสิ่งให้ดู เริ่มต้นจากระบบการขนส่งที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของประชากร ในปี 2005 มีประมาณ 170 ภาษาที่ใช้ในเมืองนี้และ 36% ของประชากรไม่ได้เกิด

และการเติบโตในสหรัฐอเมริการะบบรถไฟใต้ดินนครนิวยอร์กที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงรวมกับการจราจรและฝูงชนตลอดเวลาดังนั้นจึงมีการเปรียบเทียบกับนิวยอร์กว่า “เมืองที่ไม่เคยหลับใหล” ในเวลาเดียวกันเมืองนี้ยังมีชื่อเล่นอื่น ๆ เช่น (กอร์ทเทม และ บิ๊กแอปเปิล)

นครนิวยอร์ก

New York is located on the Atlantic coast. The northeastern United States consists of 5 counties known as The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens.

and Staunton have a total population of 8,274,527 people within an area of ​​790 square kilometers (305 square miles). Aside from being the most populous city, the proportion of population per area is still considered the most densely populated in the United States.

The characteristics of New York are different from other cities in the United States. There are many things to see. Starting with a transportation system with a large network, similarities and differences in population, in 2005 there were about 170 languages ​​used in this city and 36% of the population did not exist.

And the growth in the United States, the New York City subway system that provides 24-hour service, combined with traffic and crowds all the time, so it is compared to New York that “The city that never sleeps”. At the same time, the city also has other nicknames such as (Gortem and Big Apple).

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google