การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง

ในช่วง การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง รัชสมัยของพระเจ้าสุริยอัมรินทร์ประเทศพม่าได้นำทัพเข้ากรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2330 ท่านได้ขอให้พระอุปถัมภ์ลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหาร กษัตริย์อลุงพญาชาวพม่าที่ได้รับการระดมกำลังและบาดเจ็บจากปืนใหญ่ต้องถอยกลับและเสียชีวิตระหว่างทางในปี พ.ศ. 2370

พระเจ้ามังระ โอรสของพระเจ้าอลองพญา ของประเทศพม่าและส่งกองทัพไปโจมตีอยุธยาอีกครั้ง เพื่อรับสมัครทหารมากกว่า 70,000 นายเพื่อโจมตีไทย 2 ทางภาคใต้เข้าสู่เมือง เมืองมะริด ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากภูมิภาคล้านนา และมาบรรจบกันที่พระนครศรีอยุธยาเป็นการต่อสู้คู่ขนานทั้งสองด้าน ล้อมรอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเวลา 1 ปี 2 เดือนจากนั้นเข้าสู่เมืองหลวงเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2310

ในพงศาวดารของหอแก้วและโขงของพม่า อธิบายว่าในสงครามครั้งนี้ผู้ปกครองกรุงศรีอยุธยาเองก็เตรียมพร้อมและต่อสู้อย่างเข้มแข็ง ไม่เหลวไหลหรืออ่อนแอในทางใด ๆ

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง

During the reign of Suriyamarin, Burma led the army into Ayutthaya in the year 1787. He asked the patron to resign from the military commander position. Burmese king Aung Phaya, who had been mobilized and injured by artillery, had to fall back and die on the way in 1827.

Mangra, the son of Alonphaya Of Myanmar and send troops to attack Ayutthaya again In order to recruit more than 70,000 soldiers to attack Thailand 2 in the south into the city of Myeik, the north is affected by the Lanna region And meet at Phra Nakhon Si Ayutthaya is a parallel fight on both sides Surrounded Phra Nakhon Si Ayutthaya for 1 year 2 months, then enter the capital on April 7, 1767.

In the chronicles of the Glass and Mekong Chamber of Myanmar Explain that in this war, the rulers of Ayutthaya were prepared and fought vigorously. Not fudge or weak in any way

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรพม่ากับราชอาณาจักรอยุธยาอันเป็นผล การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 มาจากความปรารถนาของพระราชาบุรีผู้ซึ่งต้องการให้กรุงศรีอยุธยาเป็นประเทศราชและถือได้ว่าเป็นผลสืบเนื่องจากสงครามช้างเผือกในปี  พ.ศ. ๒๑๐๖ ล้มเหลวในการเอาชนะอยุธยา ความขัดแย้งภายในอยุธยาระหว่างจักรพรรดิและผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พระมหาธรรมราชาหัวใจของผู้สอดคล้องกับพม่าในที่สุดก็นำไปสู่การทำลายของอยุธยาจนกระทั่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศเอกราชไปยังอาณาจักรอยุธยา 15 ปีต่อมา

การสูญเสียเมืองนี้นอกจากจะทำให้อาณาจักรอยุธยาล่มสลายทางตอนใต้ของทานินดายังเป็นของพม่าอย่างถาวร และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองในระดับต่าง ๆ ที่เกือบนำไปสู่การล่มสลายของรัฐไทย อย่างไรก็ตามพม่าจะต้องถอนอำนาจส่วนใหญ่ในอาณาจักรอยุธยาอดีตเพื่อกลับไปยังประเทศเมื่อจีนถูกยึดครอง นั่นคือสาเหตุที่กษัตริย์ธนบุรีฟื้นอำนาจและสถาปนาอาณาจักรของคนไทย

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

It is part of the conflict between the Kingdom of Burma and the Kingdom of Ayutthaya as a result of the desire of King Buri Buri, who wants Ayutthaya to be a royal country and can be considered as a result of the White Elephant War in 2016. Prof. 2106 failed to beat Ayutthaya Conflict within Ayutthaya between the emperor and the governor of Phitsanulok The Maha Thammaracha, the heart of those aligned with Burma, eventually led to the destruction of Ayutthaya until King Naresuan the Great declared independence to the Kingdom of Ayutthaya 15 years later.

The loss of this city, in addition to causing the Ayutthaya kingdom to collapse, the southern part of Taninda is permanently Burma. And conflicts between various political groups that almost led to the collapse of the Thai state However, Burma must withdraw most of the power in the former Ayutthaya kingdom to return to the country when China was occupied. That is why the Thonburi King regained power and established the kingdom of the Thai people.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google