ประวัติศาสตร์ประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ประเทศไทย เชื่อว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างถาวรในดินแดนปัจจุบันของประเทศไทยประมาณ 40,000 ปี ชาวมอญกัมพูชาและมลายูปกครองพื้นที่นั้นด้วยอาณาจักรที่มีขนาดใหญ่เช่นฟูนันทวาราวดีหริภุญชัยจักรวรรดิเขมร

แ บรรพบุรุษของชาวสยามในปัจจุบันซึ่งเป็นของคนไท – ไท่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียนเบียนฟูระหว่างศตวรรษที่ 5 และ 8 และเริ่มอาศัยอยู่ในดินแดนของไทยในศตวรรษที่ 11

รัฐไทยเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 13 ราวปี พ.ศ. 2323 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรวบรวมกบฏต่อต้านกัมพูชา และก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเหนือ พญามังรายก่อตั้งอาณาจักรล้านนาในปี พ.ศ. 2382 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่รวบรวมแว่นตาระดับภูมิภาคในลุ่มน้ำปิง

ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสหพันธ์ก่อตั้งขึ้นที่เพชรบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีและอยุธยาในศตวรรษที่ 11 นักประวัติศาสตร์กระแสหลักมักเลือกเมืองสุโขทัยเป็นเมืองหลวงแรกของคนไทย

ประวัติศาสตร์ประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ประเทศไทย

Believe that humans live permanently in the current territory of Thailand for about 40,000 years. Mon, Cambodian and Malay people ruled that area With a large empire such as Funan, Dvaravati, Hariphunchai, Collected regional glasses in the Ping River BasinKhmer Empire

And follow Porn Link The current Thai Siamese ancestors, which belonged to the Tai-Tai people, lived in the Dien Bien Phu area between the 5th and 8th centuries and began to live in the territory of Thailand in the 11th century.

The Thai state occurred in the 13th century. Around the year 1780, some King Klang Hao gather rebellion against Cambodia. And established the Sukhothai Kingdom northward. Phaya Mangrai established the Lanna Kingdom in 1839, centered in Chiang Mai Collected regional glasses in the Ping River Basin

In the lower Chao Phraya River Basin, the federation was established in Phetchaburi, Suphanburi, Lopburi and Ayutthaya in the 11th century. Mainstream historians tend to choose Sukhothai as the first capital of the Thai people.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google