ประวัติกาลิเลโอ

ประวัติกาลิเลโอ เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2107 ในเมืองปิซาประเทศ Pradita พ่อของเขาเป็นขุนนาง นักดนตรีและนักเขียนคณิตศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันค่อนข้างดีพ่อของเขาชื่อ Vincenzo กาลิเลโอ กาลิเลโอได้รับการศึกษาที่เมืองปิซา กาลิเลโอเป็นนักเรียนที่ฉลาดและมีความสามารถมากมายทั้งในด้านการวาดรูปและเล่นดนตรี

และคณิตศาสตร์ พ่อของกาลิเลโอต้องการให้เขาเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยปิซา แต่กาลิเลโอสนใจวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้นจนกระทั่งถึงเวลาหนึ่งกาลิเลโอก็มีโอกาสได้ฟังการบรรยายทางคณิตศาสตร์ ทำให้เขาหยุดเรียนแพทย์และไปเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แทน

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกของกาลิเลโอเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1584 เมื่อเขากำลังฟังคำอธิษฐานในโบสถ์ เขาสังเกตเห็นโคมระย้าแขวนอยู่บนเพดานของโบสถ์ เขาจึงสงสัยว่าการแกว่งของหลอดไฟแต่ละครั้งนั้นเท่ากันหรือไม่ดังนั้นเขาจึงทดลองกับตัวจับเวลาการสั่นของหลอดไฟ

เมื่อเทียบกับชีพจรของตัวเองเพราะเขาเคยศึกษายาทำให้เขารู้ว่าจังหวะของชีพจรของแต่ละคนใช้เวลาเท่ากัน ระยะเวลาของการสวิงและการกลับมา 1 รอบจะเหมือนกันเสมอ เมื่อเขากลับถึงบ้านเขาทำการทดลองเดียวกันหลายครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าทฤษฎีที่เขาจะตั้งขึ้นนั้นถูกต้องที่สุดซึ่งผลการทดลองจะเหมือนกันทุกครั้งที่กาลิเลโอตั้งชื่อทฤษฎีลูกตุ้มนี้หรือกฎแห่งการแกว่งของนาฬิกาลูกตุ้ม

ประวัติกาลิเลโอ

Galileo was born on February 15, 1564 in Pisa, Pradita. His father was a nobleman. A well-known musician and mathematician, his father, Vincenzo Galileo, Galileo, was educated in Pisa. Galileo is a clever and talented student, both drawing and playing music.

and mathematics Galileo’s father wanted him to study medicine at the University of Pisa. But Galileo became more interested in science and mathematics, until some time Galileo had the opportunity to listen to mathematical lectures. Causing him to stop studying medicine and go to science and mathematics instead.

Galileo’s first scientific discovery occurred in 1584 when he was listening to church prayers. He noticed the chandelier hanging on the ceiling of the church. He wondered if the swing of each lamp was the same, so he experimented with the lamp shake timer.

Compared to his own pulse, because he used to study medicine, he knows that the timing of each person’s pulse takes the same amount of time. The duration of the swing and the 1 return is always the same. When he returned home he conducted the same experiment several times. In order to ensure that the theory that he will establish is the most accurate, the results will be the same every time Galileo names this pendulum theory or the law of the swing of the pendulum clock.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

พระเจ้าบุเรงนอง

ในวัยเยาว์กิ่ง บุเรงนอง เติบโตขึ้นมาพร้อมกับ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ แม้ว่าจะไม่ใช่ญาติทางสายเลือด แต่ทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์แบบเดียวกับญาติ เนื่องจาก เมงเยสีหตู พ่อของ พระเจ้าบุเรงนอง เป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพจากพระเจ้าด้วยสถานะในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาผู้สูงศักดิ์ที่สำคัญและมีสถานะอื่น ๆ เช่นพระ พระสัสสุระ ซึ่งลูกสาวของ เมงเยสีหตู เป็นหนึ่ง ของภรรยาของพระเจ้า และพระพี่นางของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้นามว่าพระนางอตุลสิริมหาราชเทวีก็เป็นมเหสีอีกองค์หนึ่งของพระเจ้าบุเรงนองด้วยเช่นกัน

พระเจ้าบุเรงนอง ก่อนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นผู้บัญชาการคนสำคัญของพระเจ้าโกนราชอาณาจักรชื่อของกษัตริย์ บุเรงนอง ชนะการต่อสู้ซึ่งเป็นการต่อสู้หลังจากกองทัพของกษัตริย์ พระเจ้าสการะวุตพี กษัตริย์มอญ ที่เสียกรุงหงสาวดีให้แก่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ อันเป็นเกียรติประวัติที่เลืองลือครั้งแรก ๆ ของพระองค์

มีชื่ออื่น ๆ อีกมากมายเช่น เซงพะยูนีมยาตะเกง ภะวะเชงเมงตะยาจีพะยา หมายถึง “พระมหาธรรมราชาช้างเผือกและช้างนีม” หรือ ตะละพะเนียเธอเจาะ ซึ่งเป็นชื่อเล่นที่พบในศิลาจารึก ของชาวมอญ และตะวันตกรู้จักเขาในชื่อ ( บราจินโนโค่ )

ในสิบทิศทางนี้หมายถึงแปดทิศทางให้สอดคล้องกับความเชื่อของชาวพุทธและยังรวมถึงทิศเหนือท้องฟ้าและทิศใต้โลกใต้พิภพ

พระเจ้าบุเรงนอง ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามของพระมหากษัตริย์ชาวพม่าในพม่าที่มีกษัตริย์นักรบผู้มีเกียรติ ในยุคของเขาอาณาจักรตองอูเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งและกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ ครอบคลุมอาณาเขตจากลุ่มน้ำอิระวดีสู่ลุ่มน้ำโขงมีรัฐต่าง ๆ มากมายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เช่นหงสาวาดีลานช้างไทใหญ่เขมรหยวนอยุธยาเชียงใหม่ ฯลฯ

พระเจ้าบุเรงนอง

the father of King Bureng Nong Is a person who is respected by God as an important noble counselor and has other status, such as the Phra Sora, the daughter of Meng Jesi

Burin Nong Before becoming a king, the commander of the King of the Kingdom of Greece

There are many other names such as Sengpha Yim Yatakeng Bhawa Cheng Mengtaya Ji Phaya means “Phra Maha Dharmracha, White Elephant and Elephant Nem” or Talapani Which is a nickname found in the stone inscriptions of the Mon and Western people. Know him as (Brajin Noco).

In these ten directions, it means eight directions in accordance with Buddhist beliefs and also includes the north, the sky, and the south, the underworld.

Burin Nong Regarded as one of the three Burmese monarchs in Burma with a noble warrior king In his era, the kingdom of Toungoo was the strongest and most extensive kingdom in history.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

จักรวรรดิโรมัน

จักรวรรดิโรมัน เคยมีสมบัติมากมายรวมถึงอังกฤษและเวลส์ ยุโรปส่วนใหญ่ (ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไรน์และเทือกเขาแอลป์ตอนใต้) ชายฝั่งของแอฟริกาเหนือเขตแดนของอียิปต์บอลข่านทะเลดำเอเชียไมเนอร์และพื้นที่ลิแวนต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินแดนเหล่านี้ปัจจุบันจากตะวันตกไปตะวันออกรวมถึงโปรตุเกสสเปน อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, แอลเบเนียและกรีซ, บอลข่าน, ตุรกี, เยอรมนีตะวันออกและตะวันตก ทางตอนใต้จักรวรรดิโรมันได้รวบรวมตะวันออกกลาง ซึ่งปัจจุบันคือซีเรียเลบานอนอิสราเอลจอร์แดน

จากนั้นทางตะวันตกเฉียงใต้จักรวรรดิได้รวบรวมอียิปต์โบราณทั้งหมด และยังคงครอบครองชายฝั่งตะวันตกซึ่งปัจจุบันคือลิเบียตูนิเซียแอลจีเรียและโมร็อกโก จนกระทั่งทางตะวันตกของยิบรอลตาร์ประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจักรวรรดิโรมันเรียกว่าชาวโรมัน และใช้ชีวิตภายใต้กฎหมายโรมันการขยายอำนาจของโรมันเริ่มมานานก่อนที่จะเปลี่ยนไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แ

ละมีอำนาจสูงสุดในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิ Trajan พร้อมชัยชนะเหนือ Dacia (ปัจจุบันโรมาเนียและมอลโดวา และเป็นส่วนหนึ่งของฮังการีบัลแกเรียและยูเครน) ในปี 106 AD และ Mesopotamia ในปี 116

(ซึ่งต่อมาสูญเสียดินแดนในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิเฮเดรียน) เมื่อมาถึงจุดนี้จักรวรรดิโรมันครอบครองดินแดน ประมาณ 5,900,000 ตารางกิโลเมตร (2,300,000 ตารางไมล์) และล้อมรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ชาวโรมันเรียกทะเลนี้ว่า “แม่ทะเล” อิทธิพลของโรมันมีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาษาศาสนาสถาปัตยกรรมปรัชญากฎหมายและระบบการเมืองจนถึงทุกวันนี้

จักรวรรดิโรมัน

จักรวรรดิโรมัน

The Roman Empire used to have many treasures, including England and Wales. Most europe (West side of the Rhine and Southern Alps) coast of North Africa, the boundary of Egypt, Balkans, Black Sea, Asia Minor and the Levant, most of these regions are present from west to east including Portugal, Spain, England. , France, Italy, Albania and Greece, Balkans, Turkey, East and West Germany In the south, the Roman Empire had gathered the Middle East. Which is currently Syria, Lebanon, Israel, Jordan.

Then, the south-west empire gathered all ancient Egypt. And still occupy the west coast, which is now Libya, Tunisia, Algeria and Morocco. Until the west of Gibraltar, the general population that lived in the Roman Empire was called the Romans. And live under Roman law. The extension of Roman power began long before the transition to absolute monarchy.

each with the highest power during the reign of Emperor Trajan, with victory over Dacia (now Romania and Moldova And is part of Hungary, Bulgaria, and Ukraine) in 106 AD and Mesopotamia in 116.

(which later lost territory during the reign of Emperor Hadrian) At this point, the Roman Empire occupied approximately 5,900,000 square kilometers (2,300,000 square miles) of land and surrounded the Mediterranean. The Romans called this sea the “mother of the sea.” Roman influence influenced the development of language, religion, architecture, philosophy, law, and political system to this day.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

อาณาจักรหงสาวดี

รัชสมัยของกษัตริย์ในปีพ. ศ. 2470-2507 อาณาจักรหงสาวดี และต่อต้านการรุกรานจากอาณาจักรอินวาได้สำเร็จ อาณาจักรของคนที่พูดภาษาพม่าจากทางเหนือในช่วงสงครามสี่สิบปีและสามารถขยายไปทางตะวันตก ราชอาณาจักรยะไข่อยู่ในอำนาจระหว่าง 2499-2507 สงครามสิ้นสุดลงอย่างเท่าเทียมกัน แต่ถือได้ว่าเป็นชัยชนะของอาณาจักรหงสาวดีซึ่งสามารถขัดขวางการจัดตั้งอาณาจักรพุกามอีกครั้งในช่วงหลายปีหลังสงครามหงหงดีช่วยรัฐส่วยทางใต้ของอินวาจักรวรรดิและอาณาจักรตองอูเพื่อประท้วงต่อต้านอินวะ .

หลังสงคราม หงสาวดี เข้าสู่ยุคทองในขณะที่ราชอาณาจักรอินวาทรุดตัวลงรอบ 2506-2516 พะโคเป็นอาณาจักรที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาอาณาจักรทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากอาณาจักรพุกามล่มสลาย ภายใต้การปกครองของกษัตริย์หลายแห่งเช่นพญาราม 1 พระนางเฉิงสบุกษัตริย์ธรรมเจดีย์และพญาราม 2 อาณาจักรนี้มีบทบาทเชิงพาณิชย์ที่สำคัญในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย เป็นศูนย์กลางที่มีชื่อเสียงของพระพุทธศาสนาเถรวาทและยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศรีลังกามีการปฏิรูปและสนับสนุนศาสนาจนกระทั่งแพร่กระจายไปทั่วประเทศในเวลาต่อมา

ราชอาณาจักรอ่อนแอลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ภายใต้การรุกรานอย่างต่อเนื่องของอาณาจักรตองอูจากประเทศพม่าตอนบน King Sarawut Phi ไม่สามารถต่อต้านการรุกรานจากอาณาจักรตองอูได้ ซึ่งนำโดย อาณาจักรตองอูจากพม่าตอนบน พระเจ้าสการะวุตพี ได้เข้ายึดครองที่ราบลุ่ม และแม่น้ำอิระวดีในปี 2081–2525 และ เมาะตะมะ ในปี 2084 ราชอาณาจักรฟื้นขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ 2093 ปีก่อนคริสตกาลหลังจากการสิ้นพระชนม์ของ Tabang Shavati แต่มีอำนาจปกครองเมืองหงสาวดีก่อนที่จะถูกกษัตริย์ Bureengnong ถูกขับไล่ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2537

แม้ว่าพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ ตองอู จะปกครองพม่าล่างจนถึงยุคพุทธศตวรรษที่ 23 แต่ยุคทองของอาณาจักรหงสายังคงเป็นที่จดจำของคนมอญในพม่าตอนล่าง อ่อนแอและก่อตั้งอาณาจักรหงสาวดีคนใหม่

อาณาจักรหงสาวดี

อาณาจักรหงสาวดี

King’s reign 1927-1964, successfully combined the Mon Kingdom and successfully resisted invasions from the Inwa Kingdom The kingdom of people who speak Burmese from the north during the forty years of war and can expand to the west The Kingdom of Rakhine was in power between 1956-1964. The war ended equally. It was regarded as the victory of the Hongsawadi Kingdom, which was able to prevent the establishment of Bagan kingdom again in the years after the war.Hongawadee helped the tribute states in the south of the Inwa Empire and the Tongwoo Kingdom to protest against Inwa.

After the war, Bago entered the Golden Age, while the Kingdom of Inwa collapsed around 1963-1973. Paco was the most powerful of all the kingdoms that occurred after Bagan Empire collapsed. Under the rule of many kings, such as Phaya Ram 1, Queen Chengsabu, King Dhammajedi and Phaya Ram 2, this kingdom has an important commercial role

The kingdom has gradually weakened since 1977. Under the ongoing invasion of the Kingdom of Toungoo from Upper Burma, King Sarawut Phi was unable to resist the invasion from the Kingdom of Toungoo, which was led by the Tong Kingdom. Oo from Upper Burma King Sarawut P Took over the lowland And the Irrawaddy River in 2081–2525

Although the monarch of the Toungoo dynasty ruled Lower Burma until the 23rd Buddhist era, the golden age of the Hongsa Kingdom is still remembered by the Mon people in Lower Burma. Weak and founded a new Bago Kingdom.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

สงครามกรีก เปอร์เซีย

สงครามกรีก เปอร์เซีย หรือสงครามเปอร์เซียเป็นชุดของความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดิ จักรวรรดิอะคีเมนิด (เปอร์เซีย) และสถานะเมืองกรีกที่เกิดขึ้นในช่วงปี 499–449 ปีก่อนคริสตกาล การเริ่มต้นของความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการพิชิตพื้นที่ไอโอเนียของไซรัสมหาราชในปี 547 ปีก่อนคริสตกาลและต่อมาได้แต่งตั้งทรราชให้ปกครอง ต่อมาในปี 499 ปีก่อนคริสตกาล จักรวรรดิอะคีเมนิด ที่ได้รับการสนับสนุนจากเปอร์เซีย

นำเข้าสู่การยึดเกาะ Naxos แต่ผู้สูงศักดิ์ล้มเหลวจากนั้นขอให้ชาวกรีกในเอเชียทำการจลาจลต่อต้านเปอร์เซียและนำไปสู่การจลาจลในไอโอเนีย นอกจากนี้ Aristothorus ยังร่วมมือกับเอเธนส์และเอริเทรียในการเผา Sardis เมืองหลวงของภูมิภาคเปอร์เซียในปี 498 ปีก่อนคริสตกาลจักรพรรดิดาริอัสมหาราชได้ส่งกองทัพไปสู้รบจนกระทั่งในปี 494 ปีก่อนคริสตกาลฝ่ายเปอร์เซียชนะการก่อการกบฏที่ยุทธการLadède พวกกบฏถูกทำให้อ่อนลงในปีต่อ ๆ มา

เพื่อป้องกันการจลาจลและการแทรกแซงใหม่รวมถึงการลงโทษการกระทำของเอเธนส์และเอริเทรียจักรพรรดิดาไรอัสยังคงทำสงครามเพื่อพิชิตกรีซทั้งหมด ชาวเปอร์เซียเริ่มบุกรุกกรีซในปี 492 ก่อนคริสต์ศักราชและประสบความสำเร็จในการยึดเทรซและไซดอน ต่อมาในปี 490 ก่อนคริสต์ศักราชกองทัพเปอร์เซียได้ข้ามทะเลอีเจียน ยึดซิซิลีและทำลาย Eritre แต่แพ้กองทัพเอเธนส์ที่ Battle of the Marathon

สงครามกรีก เปอร์เซีย

สงครามกรีก เปอร์เซีย

Greek Persian War or Persian War is a series of conflicts between empires. Achaemenid Empire (Persia) and the status of the Greek city that occurred during the years 499–449 BC. The beginning of the conflict arose from the conquest of Ionia by Cyrus the Great in 547 BC and later appointed a Tyrant to rule in 499 BC. Achilles Empire Sponsored by Persian

led to the capture of Naxos, but the nobility failed. Then asked the Greeks in Asia to oppose the Persian uprising and lead to the Ionia uprising. Aristothorus also collaborated with Athens and Eritrea. Sardis burned the capital of the Persian region in 498 BC. Emperor Darius the Great sent an army to fight until in 494 BC, the Persians won the rebellion at Soyuz. Bank of Ladède The rebels were weakened in subsequent years.

To prevent rebellion and new interventions, including punishing the actions of Athens and Eritrea, Emperor Darius continued the war to conquer all of Greece. The Persians began invading Greece in 492 BC and successfully seized Thrace and Sidon. Later, in the year 490 BC, the Persian army crossed the Aegean Sea. Capture Sicily and destroy Eritre, but lose the Athenian army at the Battle of the Marathon.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

พระยาพิชัยดาบหัก

พระยาพิชัยดาบหัก เป็นขุนนางในสมัยอยุธยาตอนปลายและธนบุรี ปรากฏตัวในพงศาวดารเพราะเขาเป็นทหารในใจกลางของกษัตริย์ธนบุรี และเป็นผู้มีส่วนร่วมในความเป็นอิสระของชาติไทยหลังจากการตายครั้งที่สองของอยุธยามีชื่อเสียงในด้านความกตัญญูและความกล้าหาญ

ชื่อเดิมของเขาคือ จ้อย ที่บ้านห้วยขา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียนกับพระครูวัดมหาธาตุหรือวัดใหญ่เมืองพิชัย ต่อมาชอยเปลี่ยนชื่อเป็นทองดีหรือทองดีด้วยฟันขาว มีความสามารถและชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมทั้งในการชกมวยและดาบ

จนกระทั่งเข้ารับราชการกับพระธนบุรีตั้งแต่ดำรงตำแหน่งพระยาตากต่อมาทองดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้คุ้มกันชื่อ “หลวงพิชัยอาสา” เมื่อรับราชการด้วยบุญก็รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองวรวิหารพระยาสีห์และพระยาพิชัย ของพิชัยซึ่งได้รับยศเจ้าพระยาสุรสีห์เสมอ

หลังจากที่ศัตรูเข้ามาโจมตีพิชัย 2 ครั้งในการรบครั้งที่ 2 พระยาพิชัยได้นำดาบสองเล่มมาต่อสู้จนกว่าดาบจะทะลุด้านหนึ่ง และสามารถบันทึกเมืองได้ดังนั้นจึงได้รับฉายา “พระยาพิชัยดาบหัก”

พระยาพิชัยดาบหัก

พระยาพิชัยดาบหัก

Phraya Pichai Dap Hak Was a noble in the late Ayutthaya and Thonburi periods. Appeared in the chronicles because he was a soldier in the center of the King Thonburi And is a contributor to the independence of the Thai nation after Ayutthaya’s second death, famous for gratitude and courage.

His former name was Koi at Ban Huai Kha, Phichai District, Uttaradit Province. During the late Ayutthaya period, studied with the provost of Wat Mahathat or Wat Yai, Mueang Phichai. Later, Choi changed his name to Thong Dee or Thong Dee with white teeth. Has great ability and reputation in boxing and sword.

Until entering service with Phra Thonburi since becoming Phraya Tak. Later, Thong Dee was appointed as a bodyguard. “Luang Pichai Asa”, when civil service with merit, was appointed governor of Worawihan, Phraya Si and Phraya Pichai. Of Pichai, which always received the rank of Chao Phraya Surasi.

After enemies attacked Pichai 2 times in the 2nd battle, Phraya Pichai brought two swords to fight until the sword broke through one side. And able to save the city and therefore received the nickname “Phraya Pichai Dap Hak”

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เป็นนักการเมืองเชื้อสายออสเตรีย ผู้นำพรรคกรรมกรสังคมนิยมชาวเยอรมันซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนามพรรคนาซีแห่งฮิตเลอร์ทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีระหว่างปีพ. ศ. 2476-2488 และเป็นฟือเรอร์แห่งเยอรมนี 2477-2488 จาก ผู้นำสูงสุดของเยอรมันรีคบุคคลที่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรป และเป็นผู้ประพันธ์หายนะ

ฮิตเลอร์เป็นทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ได้รับเหรียญกางเขนเหล็ก ต่อมาฮิตเลอร์เข้าร่วมพรรคกรรมกรเยอรมันในปี 2462 พรรคการเมืองก่อนพรรคนาซี ก่อนที่จะกลายเป็นผู้นำของพรรคนาซีในปี 2464 เขาพยายามทำรัฐประหารซึ่งเป็นที่รู้จักในนามกบฏโรงเบียร์

ในเมืองมิวนิกที่ 8-9 พฤศจิกายน 2466 แต่ไม่สำเร็จ ฮิตเลอร์ถูกจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปี ในขณะเดียวกันเขาก็เขียน ไมน์คัมพฟ์ ( การต่อสู้ของข้าพเจ้า ) หลังจากปล่อยให้ 20 ธันวาคม 2467 เขาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนโดยการโจมตีสนธิสัญญาแวร์ซายและข้อเสนอของอุดมการณ์เยอรมัน

การต่อต้านชาวยิวและการต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยวาทศาสตร์ที่มีเสน่ห์และการโฆษณาชวนเชื่อของนาซีหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2476 เขาได้เปลี่ยนสาธารณรัฐไวมาร์เป็นรีคที่สาม รัฐเผด็จการพรรคการเมืองหนึ่งภายใต้อุดมการณ์นาซีในการเป็นเผด็จการและเผด็จการเป้าหมายของเขาคือระเบียบโลกใหม่ที่ทำให้นาซีเยอรมนีครองยุโรปอย่างสมบูรณ์

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

Adolf Hitler is an Austrian politician. The leader of the German Socialist Workers Party, commonly known as the Nazi Party of Hitler, served as the Prime Minister of Germany. From 1933-1945 and was a Führer of Germany from 1934-1945, the highest leader of the German Reich, a person who caused the Second World War in Europe. And is the author of the Holocaust.

Hitler is a World War I veteran who received an Iron Cross medal. Later, Hitler joined the German Labor Party in 1919, a pre-Nazi political party. Before becoming the leader of the Nazi party in 1921, he attempted a coup known as the Brewery Rebellion.

In Munich on 8-9 November 1923 but without success, Hitler was jailed for one year. At the same time he wrote Mein Kampf (the fight of mine). After being released on 20 December 1924, he received public support by attacking the Treaty of Versailles and the proposal of German ideology.

Anti-Semitism and anti-Communism with charming rhetoric and Nazi propaganda After being appointed Prime Minister on 30 January 1933, he changed the Weimar Republic to the Third Reich. An authoritarian state, a political party under the Nazi ideology of being a dictator and a dictator. His goal is a new world order that Nazi Germany has completely dominated Europe.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ศิลปวิทยา

ในยุคฟื้นฟู ศิลปวิทยา โบสถ์ยังคงเป็นผู้อุปถัมภ์สำคัญของศิลปิน นอกจากนี้ยังมีขุนนาง พ่อค้ารวยซึ่งชนชั้นสูงได้ว่าจ้างและสนับสนุนศิลปินต่าง ๆ ครอบครัวที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นคือ Visconti และ สฟอร์ซา ในมิลานตระกูลกอนซากาในเมืองมานตูอา และตระกูล เมดีชี ในฟลอเรนซ์

การเป็นสปอนเซอร์ของศิลปินคนนี้ส่งผลให้ศิลปินมีชื่อเสียง และความสำเร็จที่มากขึ้นมาถึงชีวิตผลงานของศิลปินรวมถึงจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ก่อให้เกิดชื่อเสียงของศิลปินมากมาย

เป็นที่รู้จักทั่วโลกเช่น ลีโอนาร์โด ดา วินชี มีเกลันเจโล ราฟาเอล สถานะทางสังคมของศิลปินได้รับการยกย่องอย่างสูงในสังคม เกิดเป็นโรงเรียนสอนศิลปะเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือ

และมีศิลปินอัจฉริยะมากมายและในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานี้ด้วยการพัฒนาการพิมพ์ในเยอรมนีโดยโยฮันน์กูเทนแบร์กเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมนี้ในช่วงศตวรรษที่ 20 ศิลปะการพิมพ์ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปจนถึงตอนนี้

ศิลปวิทยา

ศิลปวิทยา

In the Renaissance, the church remained an important patron of the artist. There is also a nobleman The rich merchants of the aristocratic family hired and supported artists. Those famous families were Visconti and Forza in Milan, the Gonzaga family in Mantua and the Medici family in Florence.

Being a sponsor of this artist has made the artist famous. And greater success comes to the life of the artist, including painting, sculpture and architecture Causing a reputation for many artists.

Known worldwide as the Leonardo da Vinci Michelangelo Raphael, the artist’s social status is highly regarded in the society. Born to be an art school to train artisans. Only those who are interested in the external nature and nature of the moral reason. Causing enthusiasm in the search for scientific knowledge and various branches of technology, which may be called

And there are many genius artists and in this renaissance with the development of printing in Germany, Johann Gutenberg produced this innovation. During the 20th century, the art of printing began in earnest. From that time forward until now.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

มนุษย์กินคน

มนุษย์กินคน มักพบในชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ชนเผ่าในปาปัวนิวกีนี เรื่องราวของมนุษย์กินคนอยู่ในตำนานเกือบทุกประเทศทุกภาษา แต่เผ่าพันธุ์มนุษย์กินคนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือมนุษย์กินคนของปาปัวนิวกินีโดยเฉพาะคนผิวขาวโดยเฉพาะคนผิวขาวบางคนอยู่ในออสเตรเลียยังคงคิดว่าคนปาปัวนิวกินี

ในวันแรก ๆ ของชาวยุโรปที่เดินทางไปถึงปาปัวนิวกีนีคริสเตียนผู้ซึ่งมีสาเหตุที่ยอดเยี่ยมในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ถึงดินแดนลึกลับนี้เดินทางไปยังประเทศนี้และสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้น

ประมาณต้นศตวรรษที่ 19 มีกลุ่มศาสนา ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้หญิงทุกคนพร้อมกับยามซึ่งมีอาวุธปืนที่ทันสมัยสำหรับการเดินทางไปยังหมู่บ้านของชนเผ่าที่จะสอนศาสนาเมื่อเดินทางเกินกว่าในความครอบครองเป็นของชนเผ่านั้นออกมาเพื่อสกัดกั้นเพราะมันถือว่าเป็นการบุกรุกเพื่อให้ผู้สอนศาสนา ย้อนกลับไป แต่ผู้สอนศาสนาปฏิเสธที่จะติดตามและเดินทางต่อไปชาวบ้านก็ใช้อาวุธที่มี มีด หอก หลาว แหลน หน้าไม้ เข้าโจมตี การต่อสู้นองเลือดเกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก แต่ท้ายที่สุดผู้สอนศาสนาก็ยอมแพ้

เมื่อสามารถต่อสู้กับผู้บุกรุกในคืนนั้นได้มีพิธีเฉลิมฉลองชัยชนะ และการสังสรรค์กับซุปเนื้อเอิกเกริกของมนุษย์เป็นรายการอาหารที่สำคัญของงาน วิธีการทำอาหารนี้ง่ายมาก นำน้ำไปในหม้อดินขนาดใหญ่เพื่อต้มเดือด ศพของทั้งสองฝ่ายเท่าที่จะใส่ในหม้อและใส่ลงในหม้อ นำผักต่าง ๆ รวมทั้งมันและเผือกมารวมกันต้มจนสุกและย่อยสลายแล้วตักออกมากิน

มนุษย์กินคน

มนุษย์กินคน

Cannibal Often found in various tribes such as tribes in Papua New Guinea. The story of cannibalism is legendary in almost every country and language. But the most famous cannibal race is the cannibalism of Papua New Guinea, especially whites, especially some whites living in Australia. Still, the Papua New Guinea people think that

On the first days of Europeans arriving to Papua New Guinea, Christians, who had a great cause for spreading Christianity to this mysterious land, traveled to this country and something terrible happened.

Around the beginning of the 19th century there was a religious group, which was a group of women, all equipped with modern firearms for traveling to tribal villages to teach religion when traveling beyond their possession. The tribe came out to intercept, becausemissionaries gave up.

When fighting against the attackers that night, a victory celebration And socializing with the human pomp meat soup is an important food item of the event This method of cooking is very simple. Bring water to a large clay pot to boil. The bodies of both parties, as far as they can be put in the pot and put into the pot, bring the vegetables, including it and taro, together, boil until cooked and decomposed, then scoop out to eat.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

German Battleship Bismarck เรืออัปปางในปี 1941

German Battleship Bismarck เรืออัปปางในปี 1941 ความสำเร็จของการสร้างเรือลาดตระเวน ประจัญบานชั้น กไนส์เนาส์ จากนั้นก็เริ่มโครงการเรือประจัญบานระดับ บิสมาร์ค เริ่มวาง กระดูกงูในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 และปล่อยลงในน้ำเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 โดยผู้นำชาวเยอรมันอดอล์ฟฮิตเลอร์และโดโรธีฟอนโลเวลล์หลานชายของออ อ็อตโตฟอนบิสมาร์กอดีตรัฐบุรุษของจักรวรรดิเยอรมันกลายเป็นประธานาธิบดีแห่งการยิงของเรือ บิสมาร์ค บนเรือที่ 24 สิงหาคม 2483 พันเอกเอิร์นส์ ลินเดอมานน์  เป็นผู้บัญชาการคนแรกและคนเดียวหลังจากการเปิดตัว จุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง

เยอรมนีส่งกองทหารผิวน้ำและกองเรือดำน้ำเพื่อจมกองเรือ การขนส่งอย่างหนักโดยพันธมิตรและประสบความสำเร็จอย่างสูงในช่วงฤดูหนาวปี 2483-2484 ในระหว่างการโจมตีกองเรือขนส่งของอังกฤษที่ยุทธภูมิเบอร์ลินเรือลาดตระเวน ประจัญบาน ชาร์นฮอร์ส และ กไนเนาส์  ภายใต้คำสั่งของพลเรือตรี  กึนเธอร์ ลึทเจนต์  ประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถจมและยึดเรือข้าศึกได้ 22 ลำด้วยการกำจัดทั้งหมด 116,000 ตัน

เสนาธิการทหารเรือเยอรมันต้องการเห็นความสำเร็จของการดำเนินงานของกองทัพเรือ ผิวน้ำอย่างต่อเนื่องตัดสินใจส่งกองเรือผิวน้ำที่ใหญ่ที่สุดที่เยอรมนีมี, เรือประจัญบาน, บิสมาร์กและทีร์ปีเตอร์ส, เรือลาดตระเวนลาดตระเวน กไนส์เนาส์ และ ชาร์นฮอร์สต์ ดำเนินการต่อไป กองเรือผิวน้ำของพันธมิตรมารวมกัน แต่ปัญหาก็คือว่า ชาร์นฮอร์สต์ ต้องซ่อมแซมเครื่องจักรที่สำคัญในท่าจอดเรือแห้ง

จนถึงเดือนมิถุนายน ทีร์ปีตส์ เพิ่งเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาและไม่พร้อมที่จะดำเนินการจนถึงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น บิสมาร์ค ซึ่งเพิ่งเสร็จการฝึกในทะเลบอลติกและพร้อมที่จะออกจากการกระทำถูกจมโดยกองทัพเรือของอังกฤษหลังจากสร้างจมเป็นวีรบุรุษของเรืออังกฤษ

German Battleship Bismarck

German Battleship Bismarck

The success of cruiser building Battle of the Knysnaus class, then began the Bismarck battleship project, laying its keel on June 1, 1936 and discharging into the water on February 14, 1939, by a German leader. Adolf Hitler and Dorothy von Lowell, grandson of Orsha Otto von Bismarck, a former statesman of the German Empire, became president of the Bismarck’s ship on board the ship on 24 August 1940. Colonel Ernst Lindmann was the first and only commander after Release The beginning of the Second World War

Germany sent surface troops and submarines to sink the fleet Heavily transported by the Allies and highly successful during the winter of 1940-1941 during the attack on the British Transport Fleet at the Battle of Berlin, the battle cruiser Charnahorse and the Kninnaus under the words The command of Rear Admiral Güthleutgen was very successful. Can sink and seize 22 enemy ships with a total disposal of 116,000 tons.

The German Naval Chief of Staff wants to see the success of the navy operations. The water surface continuously decided to send the largest surface water fleet in Germany there, battleships, Bismarck and Tir Peters, reconnaissance cruisers Kneinsnau and Sharnhorse continued. Allied surface water fleet But the problem is that Sharnhorse had to repair important machinery in a dry marina.

Until June, Tirpeters only entered service on February 25 and was not ready to continue until the spring. Bismarck, who has just finished training in the Baltic Sea and is ready to Out of action, was sunk by the British navy after building, sinking is the hero of the British ship.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google