อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ

อุทยานประวัติศาสตร์ 9 ทัพเป็นโครงการริเริ่มของกองทัพบกโดยพล. อ. สุรยุทธจุลานนท์ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

และประชาชนทั่วไปสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

เนื่องจากในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของกองทัพบกได้นำคณะทำงานสำรวจสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีและพบว่าพื้นที่ที่เคยเป็นสนามรบ 9 แห่งยังคงมีความเหมาะสมเป็นสถานที่ เพื่อศึกษาหลักการของภูมิประเทศ และเส้นทางกองทัพตลอดจนการดำเนินกลยุทธ์

ซึ่งทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระสุรสีหนาทผู้เป็นแม่ทัพสามารถเอาชนะศัตรูที่มีกำลังมากขึ้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทำพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ 9 เหล่าทัพเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543

อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพมีอาคารนิทรรศการบอกเล่าประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ อาคารเมื่อมองจากภายนอกจะดูเหมือนหมวกกันน็อกของนักรบโบราณ ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปากรงบประมาณรวม 27 ล้านบาท.

ภายในอาคารมีรูปปั้นของ “ปู่มั่น” และ “ปู่คง” ทหารและชาวบ้านที่อาสาไปรบพม่าเมื่อกว่าสองร้อยปีก่อน มีตู้โมเดลจิ๋ว และโต๊ะทรายแสดงภูมิประเทศจำลองเส้นทางทหารข้าศึกและการป้องกันของกองทัพไทย

อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ

The 9 Army Historical Park is an initiative of the Royal Thai Army. Achan Surayut Chulanont, the commander of the Army at that time Assigned the 1st Army Region to cooperate with government and private sectors.

And the general public, built to honor King Phra Phutthayodfa Chulalok and His Majesty the King in the auspicious ceremony of the sixth cycle of His Majesty the King, 5 December 1999.

As President of the Army Tourism Promotion Working Group led a team to explore the historical sites of Kanchanaburi and found that nine former battlefield areas were still suitable as the site. To study the principles of topography And military routes, as well as the implementation of strategy

This allows King Phra Phuttha Yodfa Chulalok the Great and His Majesty King Surasihanat to defeat more powerful enemies.

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, King Bhumibol Adulyadej inaugurated the opening ceremony of the 9 Army Historical Park on 19 June 2000.

The 9 Army War Historical Park has an exhibition building that tells the history of the Nine Army War. The building, when viewed from the outside, looks like a helmet of an ancient warrior. Designed by the Fine Arts Department with a total budget of 27 million baht.

Inside the building are statues of “Pu Man” and “Pu Kong”, soldiers and villagers who volunteered to fight Burma more than two hundred years ago. There is a miniature model cabinet. And a sand table showing a simulated terrain of enemy military routes and defenses of the Thai Army.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ macau8889  GOogle

เฮอรอโดทัส

เฮอรอโดทัส นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกผู้บันทึกการเริ่มต้นสงครามเปอร์เซียของวิทยานิพนธ์ตะวันตกเกิดใน Halicarnassus Southwestern Asia Minor ซึ่งในเวลานั้นอยู่ภายใต้การปกครองของเปอร์เซีย เฮโรโดทัสเดินทางไปทั่วเอเชียไมเนอร์และตะวันออกกลาง และยังเดินทางลงใต้ไปยังอียิปต์ไปยังเมือง Elefantine (อัสวานในปัจจุบัน)

เฮโรโดทุสอาศัยอยู่ในเอเธนส์ หรืออย่างน้อยก็ในตอนกลางของกรีซและได้พบกับ Sophocles (Sophocles) ก่อนที่จะกลายเป็นพลเมืองกับอาณานิคมกรีกที่ Thurii ในปี 100 และจากเมืองอาณานิคม ทูรีเฮโรโดทุสเดินทางไปยังซิซิลีและอิตาลีตอนล่าง จากนั้นไปที่ลิเบียซีเรียบาบิโลนซูซาในเอลัมลิเดีย

Pyrgia ถึง Byzantium และ Macedonian โดยการเดินทางทั้งทางบกและทางเรือทางตอนเหนือ Herodotus ไปถึง Danube และ Scythia ไปยังทะเลดำ ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีในการเดินระหว่างการเดินทางเขารวบรวมข้อมูลมากมายที่ได้เห็น

และถูกนำมาใช้ในประวัติศาสตร์เชิงพรรณนาที่ถือว่ายิ่งใหญ่โดยบันทึกสงครามระหว่างกรีซและเปอร์เซียนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่จัดอันดับเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งยังคงอ้างอิงมาจนถึงปัจจุบัน ซิเซโรเรียกเฮโรโดทุสว่า “บิดาแห่งประวัติศาสตร์”

เฮอรอโดทัส

เฮอรอโดทัส

UFABET Herodotus, the Greek historian who recorded the Persian War Beginners of Western Thesis Born in Halicarnassus Southwestern Asia Minor, which at that time was under Persian rule. Herodotus traveled throughout Asia Minor and the Middle East. And also traveled south to Egypt to the city of Elefantine (Aswan in the present)

Herodotus lived in Athens. Or at least in the middle of Greece and met Sophocles (Sophocles) before becoming a citizen with the Greek colony at Thurii in the year 100 and from the colonial city. Thuri Herodotus traveled to Sicily and Lower Italy. Then go to Libya, Syria, Babylon, Susa in Elam Lydia.

Pyrgia to Byzantium and Macedonian By traveling both by land and by boat In the north, Herodotus reached the Danube and Scythia to the Black Sea. Which would take many years to walk During the journey, he gathered a lot of the information he had seen.

And has been used in the descriptive history that is considered great By recording the war between Greece and Persia It is also the first to rank the Seven Wonders of the World, which is still a reference to the present day. Cicero called Herodotus a “Father of history”

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ยุคแห่งการสำรวจ

ยุคแห่งการสำรวจ ก่อนช่วงเวลาแห่งการสำรวจชาวยุโรปได้ทำการสำรวจทางบกจำนวนมากจากยุโรปไปยังเอเชียในช่วงปลายยุคกลาง ในขณะที่การรุกรานยุโรปของชาวมองโกลมีปัญหากับความมั่นคง ในยุโรปโดยการปล้นและทำลาย

แต่ในขณะเดียวกันความเป็นเอกภาพของรัฐมองโกลในยูเรเซียส่วนใหญ่ได้สร้างเส้นทางการค้าและการขนส่งจากตะวันออกกลางไปยังจีนอย่างต่อเนื่อง ชาวยุโรปหลายกลุ่มใช้ประโยชน์จากเส้นทางเหล่านี้เพื่อสำรวจทางตะวันออก นักเดินทางในยุคแรกส่วนใหญ่เป็นชาวอิตาลีเนื่องจากมีการค้าขายระหว่างยุโรป

และตะวันออกกลางเกือบทั้งหมดตกอยู่ในมือของผู้ค้าจากนครรัฐต่างๆในอิตาลี ยิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ์ทางการค้าของอิตาลีกับพื้นที่ลาวาวันยังทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในการค้าที่ดิน ดินแดนอันห่างไกลนั้น

การสำรวจนอกเหนือจากความต้องการทางการค้าแล้วยังมีเหตุผลอื่น ๆ เช่นการสำรวจผู้นำคริสเตียนเช่นเจ้าชายเฮนรีนักเดินเรือที่เริ่มนำการสำรวจโดยหวังว่าจะได้พบคริสเตียน ศาสนาที่เพิ่มขึ้นดังนั้นจึงมีเหตุผลหลายประการในการทำแบบสำรวจ

ยุคแห่งการสำรวจ

ยุคแห่งการสำรวจ

Before the time of exploration, Europeans made numerous land surveys from Europe to Asia in the late Middle Ages. While the Mongol invasions of Europe had problems with their stability In Europe by robbery and destruction

But at the same time, the unity of the Mongol state in much of Eurasia has steadily established a series of trade and shipping routes from the Middle East to China. Several groups of Europeans took advantage of these routes to explore the east. Most of the early travelers were Italian due to trade between Europe.

And the Middle East almost entirely falls into the hands of traders from various Italian city-states. Moreover, Italy’s trade relationship with the Lava Van area has also sparked curiosity and interest in the land trade. That far away landBefore the time of exploration

The survey, in addition to commercial needs, has other reasons, such as a survey of Christian leaders such as Prince Henry, the navigator, who began leading the survey hoping to meet Christian. Religion is on the rise, so there are reasons for taking surveys.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ คือการค้นพบค้นหารวบรวมจัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตนอกจากนี้ประวัติยังสามารถอ้างถึงช่วงเวลาหลังการประดิษฐ์ตัวอักษร นักเขียนทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียกประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นสาขาการวิจัยที่ใช้การบรรยายเพื่อกำหนดและวิเคราะห์ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

และบางครั้งพยายามตรวจสอบรูปแบบของเหตุและผลที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์อย่างเป็นธรรม นักประวัติศาสตร์ถกเถียงกันถึงธรรมชาติของประวัติศาสตร์และประโยชน์ของประวัติศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการโต้เถียงการลงวินัยในการศึกษาเป็นการสิ้นสุดในตัวมันเองและเป็นวิธีการให้ “มุมมอง” เกี่ยวกับปัญหาในปัจจุบัน เรื่องเล่าที่พบได้ทั่วไปในทุกวัฒนธรรม

แต่หากไม่มีการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลภายนอก (เช่นตำนานเกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์) ก็มักจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเสียมากกว่า “การตรวจสอบการปลดประจำการ” ที่จำเป็นโดยสนามประวัติศาสตร์เหตุการณ์ในอดีตก่อนที่จะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

History is to discover, search, collect, organize, and present information about past events.History can also refer to periods after calligraphy. Academic writers on history call historians History is a research field Discharge investigation” required by the historical field Past written record are called Prehistoricstudy itself as an end in itself events prior to a written record are called Prehistoric where lectures are used to determine and analyze the sequence of events that occurred.

And sometimes try to investigate the patterns of cause and effect that influence events fairly. Historians debate the nature of history and its usefulness. This includes arguing, disciplining the Discharge investigation” required by the historical field Past events prior to a written record are called Prehistoricstudy itself as an end in itself and as a way of giving a “perspective” on current problems. A narrative that is common in any culture.

But without the support of external sources (such as the legend about King Arthur), it is often more of a cultural heritage. “Discharge investigation” required by the historical field Past events prior to a written record are called Prehistoric

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ประวัติศาสตร์อยุธยา

ประวัติศาสตร์อยุธยา อาณาจักรอยุธยาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2436 ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสักมีพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่สร้างเมือง สมเด็จพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

มีการสันนิษฐานว่าอยุธยาน่าจะเป็นเมืองเดิมที่มีมาก่อน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดพนัญเชิงเนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่น่าจะสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2436 อีกต่อมาเกิดโรคระบาดอย่างหนักพระเจ้าอู่ทองทรงนำผู้คนอพยพข้ามแม่น้ำป่าสัก สร้างเมืองใหม่ใกล้หนองโสนหรือบึงพระรามในปัจจุบันและสถาปัตยกรรมของกรุงศรีอยุธยาได้รับการยกขึ้น ณ ที่แห่งนั้น

กรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ รักษาความเจริญรุ่งเรืองมา 417 ปีมีกษัตริย์ทั้งหมด 33 พระองค์ 5 ราชวงศ์ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณบัณฑิตย์ราชวงศ์ปราสาททองสุโขทัยราชวงศ์บ้านพลูหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางเป็นต้นมาได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองการค้าที่สำคัญ การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับชาติตะวันตกเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างตะวันออกและตะวันตก เชื่อกันว่ามีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาอาศัยอยู่ในอาณาจักรอยุธยาดังหลักฐาน

นอกจากการค้าขายแล้วอาณาจักรอยุธยายังมีความเข้มแข็งในการทำสงครามอีกด้วย มีการขยายอาณาเขตไปยังจังหวัดต่างๆในทุกทิศทางและทำให้อาณาจักรหรือเมืองต่างๆ ที่เคยรุ่งเรือง. ลดบทบาทหรือขนาดมาเป็นเมืองลูกหลวงกับอยุธยา จนกล่าวได้ว่าอยุธยาเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้

ประวัติศาสตร์อยุธยา

ประวัติศาสตร์อยุธยา

Kingdom of Ayudhya It is the capital city of Thailand. As historical evidence indicates that it was established around the year 1893, located in the lowlands along the Chao Phraya River. And the Pasak River There was the first King who built the city. King U Thong or Somdej Phra Ramathibodi I

There is an assumption that Ayutthaya is probably the same city that has existed before. Located on the east of the Pasak River. Phanancheng Temple area Because it is an old temple should be built before the year 1893, another time later a severe epidemic

Ayudhya is a great empire. Maintain prosperity for 417 years with a total of 33 kings, 5 dynasties, the U-Thong Dynasty. Suphanbum Dynasty Sukhothai Dynasty Golden Castle Dynasty Ban Phlu Luang Dynasty Since the central Ayutthaya period onwards, it has been regarded

In addition to trading Ayutthaya Kingdom is also strong in war. The territory has been expanded to various provinces in all directions and makes various kingdoms or cities. That had previously flourished. Reduce the role or size to become a royal city with Ayutthaya. Until I can say that Ayutthaya is one of the greatest empires that has ever happened in this region.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

เหตุระเบิด ” เลบานอน ” ตัวเร่งนำประเทศสู่รัฐล้มเหลว

ทั่วโลกจับตาดู เลบานอน การทิ้งระเบิดในเบรุตเมืองหลวงของเลบานอน ทำไมแอมโมเนียมไนเตรต 2,750 ตันจึงถูกจัดเก็บอย่างไม่เหมาะสม? จนกระทั่งนำไปสู่โศกนาฏกรรมไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุระเบิดรัฐมนตรีต่างประเทศเลบานอนประกาศลาออกและเตือนว่าเลบานอนกำลังจะกลายเป็นรัฐล้มเหลว

วันนี้ (6 ส.ค. 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเลบานอนกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุด นับตั้งแต่สงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงเมื่อ 30 ปีที่แล้วการเมืองของประเทศก็เต็มไปด้วยความแตกแยก เพื่อแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องของตน

ณ สิ้นปี 2562 ธนาคารโลกทำนายเศรษฐกิจของเลบานอนหากสถานการณ์ภายในประเทศอยู่ในความสับสนวุ่นวาย รัฐบาลไม่หาทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ชาวเลบานอนครึ่งหนึ่งเผชิญกับความยากจนและอัตราการว่างงานสูงถึง 25 เปอร์เซ็นต์ซึ่งคาดการณ์ไว้ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 และก่อนการระเบิดที่เบรุต ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้อาจเลวร้ายกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก

ปัจจุบันชาวเลบานอนต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในเดือนพฤษภาคมปี 2020 ราคาอาหารและเสื้อผ้าในเลบานอนเพิ่มขึ้น 190 และ 172 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2019

นอกจากนี้ในเดือนตุลาคม 2020 เลบานอนประสบปัญหาการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ ทำให้ปอนด์เลบานอนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการคือ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1,500 ปอนด์เลบานอน แต่ในตลาดมืดอัตราแลกเปลี่ยนสูงถึง 8,200 ปอนด์

เลบานอน

เหตุระเบิด ” เลบานอน ”

ตัวเร่งนำประเทศสู่รัฐล้มเหลว

Around the world keep an eye out for the bombing in Lebanon’s capital Beirut. Why are 2,750 tons of ammonium nitrate being improperly stored? Until leading to tragedy A few days before the explosion Lebanon’s Foreign Minister Announces His Resignation And warned that Lebanon was about to become a failed state.

Today (6 Aug 2020), a reporter reported that Lebanon is facing the worst economic crisis. Since the civil war ended 30 years ago, the country’s politics has been rife with division. To seek power and benefit for their own people

At the end of 2019, the World Bank predicted Lebanon’s economy if the domestic situation was in chaos. The government does not find a solution to the economic problems. Half of Lebanese people face poverty and the unemployment rate is as high as 25 percent, which is predicted before the COVID-19 epidemic and before the Beirut bombings. So what happens after this might be much worse than the forecasts.

Today Lebanese people face an alarming increase in the cost of living. Data show that in May 2020, food and clothing prices in Lebanon rose by 190 and 172 percent compared to the same period in 2019.

In addition, as of October 2020, Lebanon faces a foreign currency shortage. Causing the Lebanese pound to depreciate against the US dollar The official exchange rate is 1 US dollar per 1,500 Lebanese pounds, but on the black market, the exchange rate is as high as £ 8,200.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

โรมันคาทอลิก

คริสตจักรคาทอลิกหรือนิกาย โรมันคาทอลิก เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมากกว่า 1.3 พันล้านคนในปี 2017 มันเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดยังคงดำเนินงาน และมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นหัวหน้าและควบคุมโบสถ์แห่งนี้ผ่านทาง Holy See ในนิกายโรมันคาทอลิกประกอบด้วยโบสถ์ละตินและโบสถ์คาทอลิกตะวันออก

ชาวคาทอลิกเชื่อว่าพระเยซูมีพระมหาบัญชาที่ยิ่งใหญ่ให้จัดตั้งศาสนจักรขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งเดียวสากลศักดิ์สิทธิ์และสืบมาจากอัครสาวก ด้วยมุขของประธานาธิบดีที่สืบทอดหน้าที่จากอัครสาวกและสมเด็จพระสันตะปาปาสืบมาจากเซนต์ปีเตอร์ซึ่งพระเยซูทรงแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกคนหนึ่ง

คริสตจักรคาทอลิกให้ความสำคัญสูงสุดกับศีลมหาสนิทในพิธีทั้งหมด และเฉลิมฉลองศีลนี้ในระหว่างพิธีมิสซาโดยเชื่อว่าเหล้าองุ่นและปังที่บิชอปศักดิ์สิทธิ์ในพิธีนี้จะเปลี่ยนข้อความเป็นร่างกายและเลือดของพระเยซู

และด้วยหลักคำสอนเรื่องการเคารพพระแม่มารีในฐานะพระมารดาของพระเจ้าและราชินีแห่งสวรรค์นอกจากนี้ยังเชื่อในการชำระให้บริสุทธิ์ผ่านความเชื่อการเผยแผ่ศาสนาและการทำงานเพื่อสังคมโบสถ์คาทอลิกจึงเป็นองค์กรเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ให้การศึกษาและบริการด้านสุขภาพ

โรมันคาทอลิก

โรมันคาทอลิก

The Catholic Church or the Roman Catholic Church is the largest church in the world. There are more than 1.3 billion people in 2017. It is the largest and oldest international organization still operating. And plays an important role in the history of Western civilization The Pope is the head and governs this church through the Holy See. In the Roman Catholic Church consists of the Latin Church and the Eastern Catholic Church.

Catholics believe that Jesus had the Great Commission set up the Church to be one, universal, sacred, and dating from the Apostles. With the porch of the president inheriting duties from the Apostles And the Pope, dating from St. Peter Which Jesus appointed as one of the apostles

The Catholic Church places the highest emphasis on the Eucharist among all the sacraments. And celebrating this precepts during the mass By believing that the wine and bang at the holy bishop in this ceremony will change the message into the body and blood of Jesus

And with the doctrine of respecting the Virgin Mary as the Mother of God and Queen of Heaven Also believe in mercy Sanctification through faith Evangelism And working for society The Catholic Church is therefore the largest private organization in the world that provides education and health services.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ประวัติความเป็นมา KFC

KFC เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เน้นไก่ทอดและมีสำนักงานใหญ่ในเมืองหลุยส์วิลล์รัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกา เคเอฟซีเป็นเครือข่ายร้านอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากแมคโดนัลด์ Nald ด้วยสาขา 18,875 แห่งใน 118 ประเทศจนถึงเดือนธันวาคม 2556 บริษัท เป็น บริษัท ย่อยของ Yum! บริษัท ร้านอาหารที่เป็นเจ้าของ Pizza Hut และ Tacobelle

เคเอฟซีก่อตั้งขึ้นโดย Harland Sanders นักลงทุนที่เริ่มขายไก่ทอดจากร้านอาหารข้างถนนใน Corbin รัฐเคนตักกี้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ แซนเดอร์เริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ในการเปิดแฟรนไชส์ร้านอาหารและ “ไก่ทอดเคนตักกี้” (ไก่ทอด Ky) ร้านแรกเปิดในยูทาห์ในปี 2495 เคเอฟซีทำอาหารไก่ที่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมอาหารจานด่วน และกระจายตลาดโดยการท้าทายผู้นำของร้านอาหารแฮมเบอร์เกอร์

หลังจากตั้งชื่อแบรนด์ของพวกเขาในฐานะ “ผู้พันแซนเดอร์ส” ฮาร์แลนด์กลายเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอเมริกัน และภาพลักษณ์ของเขาก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสำหรับโฆษณา KFCอย่างไรก็ตามการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ บริษัท ทำให้แซนเดอร์สจัดการยากและในปี 1964 เขาขาย บริษัท ให้กับกลุ่มนักลงทุน หนึ่งนำโดย John Y. Brown, Jr. และ Jack C. Massey

ประวัติความเป็นมา KFC

KFCis a fast-food restaurant with a focus on fried chicken and is headquartered in Louisville, Kentucky, United States of America. is the second largest restaurant chain after McDonald’s. Nald With 18,875 stores in 118 countries, up to December 2013, the company is a subsidiary of Yum! A restaurant company that also owns Pizza Hut and Tacobelle

KFCwas founded by Harland Sanders, an investor who started selling fried chicken from a street restaurant in Corbin, Kentucky during the Great Depression. Sanders began to see the possibility of opening a restaurant franchise and the “Kentucky Fried Chicken” (Ky fried chicken). The first store opened in Utah in the year. 1952KFCmakes chicken dishes popular in the fast food industry. And diversify the market by challenging the leaders of the hamburger restaurant

After naming their brand as “Colonel Sanders” Harland became a prominent figure in American cultural history. And his image is widely known for KFC advertising. However, the company’s rapid expansion made Sanders difficult to handle, and in 1964 he sold the company to a group of investors. One led by John Y. Brown, Jr. and Jack C. Massey

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

เซซาร์ เปลลี

เซซาร์ เปลลี ผู้ว่าราชการ Juan Mansur Tukuman ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนาย Pelley North ของประเทศประกาศการตายของสถาปนิกบน Twitter พร้อมที่จะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว “ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะเป็นผู้สร้างและมรดกจะยังคงอยู่ในแต่ละ ผลงานของเขาตลอดไป “

ในขณะที่นายเมาริซิโอแมครีประธานาธิบดีอาร์เจนติน่าเริ่มทวีตว่ามรดกของสถาปนิกคนนี้จะเป็นความภาคภูมิใจของชาวอาร์เจนตินาทั้งหมด

Mr. Pili สำเร็จการศึกษาจาก University of Tucuman ในอาร์เจนตินา จากนั้นเขาย้ายไปที่สหรัฐอเมริกาในปี 1952 ใน New Haven, เมืองชายฝั่งทะเลในคอนเนตทิคัต

ทำหน้าที่เป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเยลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520-2527 ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งสถาปนิกได้รับรางวัลมากมายรวมถึงเหรียญทองจากสถาบันสถาปนิกอเมริกัน

ยกเว้นตึกปิโตรนาสซึ่งครองตำแหน่งอาคารที่สูงที่สุดในโลกเป็นเวลา 6 ปีหลังจากเปิดตัวในปี 2541 นอกจากนี้นายเพลลียังมีงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอื่น ๆ รวมถึง One Canada Square ในลอนดอนอังกฤษพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติในโอซาก้าประเทศไทย . ญี่ปุ่น

ตึกระฟ้าของชิลีในชิลีศูนย์การเงินโลกในนิวยอร์กและทรานสเบย์ทรานซิทเซ็นเตอร์สถานีขนส่งในซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกา

เซซาร์ เปลลี

Governor Juan Mansur Tukuman Which is the hometown of Mr. Pelley North of the country Announcing the death of architects on Twitter Ready to express my deepest condolences to the family “There is no doubt that he will be the creator and the legacy will remain in each of his works forever.”

While Mr Mauricio Macri, the President of Argentina Tweeted that The legacy of this architect will be a pride to all Argentineans.

Mr. Pili was a graduate of the University of Tucuman in Argentina. From then, he moved to the United States in 1952 in New Haven, a coastal city in Connecticut.

Served as dean of the Faculty of Architecture at Yale University from 1977 to 1984 for the rest of his career as an architect Received many awards Including gold medals from the American Institute of Architects

Except Petronas Tower Which occupy the highest building position in the world for 6 years after it was launched in 1998. Mr. Pellie also has other outstanding architectural works, including the One Canada Square in London, England, the National Art Museum in Osaka, Thailand. Japanese

Chilean skyscrapers in Chile, the World Financial Center in New York and the Transbay Transit Center, a bus station in San Francisco, USA.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ประวัติมาเลเซีย

ประวัติมาเลเซีย เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางใต้ของประเทศไทย ช่องแคบมะละกาตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาค ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งและการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ

ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียเริ่มต้นเมื่อคนโปรโต – มลายูอพยพไปยังดินแดนของมาเลเซียจากทะเลจากนั้นอารยธรรมอินเดียแพร่กระจายไปยังแหลมมลายู เกิดมาในหลายรัฐโบราณที่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายานและศาสนาฮินดู กลุ่มพลังที่สำคัญในสมัยโบราณคืออาณาจักรศรีวิชัยซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองทั่วภูมิภาค

ข้อตกลงทางการค้ากับอาหรับอินเดียและเปอร์เซียทำให้อิสลามแพร่กระจายไปยังมาเลเซียในช่วงต่อมา ชนชั้นปกครองในมาเลเซียหันมานับถือศาสนาอิสลาม สุลต่านเนตรในศตวรรษที่ 15 รัฐมะละกาสุลต่าน

เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมในมุมมองของชาวมาเลย์ในขณะเดียวกันนักสำรวจชาวยุโรปก็มาถึงในภูมิภาคนี้ นำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารและชาวโปรตุเกสยึดเมืองมะละกาในปีค. ศ. 2054 เมื่อรัฐมะละกาพังทลายลงศูนย์กลางการเมืองของแหลมมลายูก็ย้ายไปอยู่ที่รัฐยะโฮร์สุลต่าน

ในขณะที่รัฐทางตอนเหนือของแหลมมลายาเช่นเคดาห์กลันตันตรังกานูอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ในเวลาต่อมาชาวดัตช์เข้ามาแทนที่ชาวโปรตุเกส ตามด้วยอังกฤษนำไปสู่สนธิสัญญาแองโกล – ดัตช์ปี ค.ศ. 1824

ประวัติมาเลเซีย

ประวัติมาเลเซีย
ประวัติมาเลเซีย

Malaysia is a country in Southeast Asia and a neighboring country of Thailand to the south. Located in the key strategic location of the region is the Malacca Strait. Which has been a way of transportation and trade since ancient times.

Malaysian history begins when the Proto-Malay people Emigrated to the territory of Malaysia from the sea From then, Indian civilization spread to Malaya. Born into various ancient states which respect Mahayana Buddhism and Hinduism. The major power group in ancient times was the Srivijaya Kingdom, which was the center of cities around the region.

Trade dealings with Arabs, Indians and Persians led Islam to spread to Malaysia in the later period. The ruling class in Malaysia turned to Islam. Sultanate In the 15th century, the state of Malacca Sultanate

Is a political and cultural center in the Malay worldview At the same time, European explorers have arrived in this region. Led to a military confrontation and the Portuguese seized Malacca in 1511. When the state of Melaka collapsed, the political center of Malaya moved to the state of Johor Sultanate.

While the states in northern Malaya such as Kedah, Kelantan, Terengganu are under the influence of Siam, Ayutthaya and Rattanakosin. In later times, the Dutch replaced the Portuguese. Followed by an Englishman Led to the Anglo-Dutch Treaty of 1824

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google