นางสีดา

เรื่องราวของ นางสีดา เริ่มต้นเมื่อพระนารายณ์ทรงอวตารเป็นพระราม พระลักษมีภรรยาของพระนารายณ์จึงอวตารไปเป็นคู่ครองของพระรามที่อโยธยาในขณะนั้น ท่านท้าวเจ้าเมืองอายุมาก แม้จะมีภรรยาสามคน ได้แก่ Lady Gaosuriya Lady Gai Kasee

และพระนางสมุทรเทวี แต่พระองค์ไม่มีพระโอรสและพระธิดาให้สืบวงศ์ท้าวทศรสจึงปรึกษาฤาษีตนนี้ ซึ่งกษัตริย์ไคลโคตตรัสว่าควรทำพิธีบวงสรวงเพื่อขอบุตรและธิดาของเทพเจ้าด้วยวิธีการกวนข้าวทิพย์ท้าวทศรถได้จัดพิธีกวนครั้งยิ่งใหญ่ในอโยธยาเพื่อขอสิ่งที่ต้องการ

พระอิศวรจึงบัญชาให้พระวิษณุอวตารเป็นโอรสของท้าวทศรส ซึ่งพระยาอนันตนาคราชซึ่งเป็นพระนอนของพระวิษณุก็ขอให้ปฏิบัติตามเมื่อเสร็จพิธีท้าวทศรถได้ร่วมขันข้าวกับภรรยาทั้งสาม เหลือ แต่ข้าวสุดท้าย

นาข้าวหอมเหล่านี้แรงมากจนกระจายไปไกลถึงเมืองตองกา ไม่งั้นตายแน่ ๆ ทศกัณฐ์จึงสั่งให้นางกากะนาสุจรรย์ลูกน้องไปโฉบข้าวปั้นให้นางม ณ โฑ

เมื่อ นางสีดา มเหสีของท้าวทศรสรวมทั้งนางม ณ โฑได้กินข้าวทิพย์ทำให้ท้องกันยังมีความสุขมากสำหรับท้าวทศรถและทศกัณฐ์ราชินีเกาสุริยาประสูติพระโอรสองค์โตคือพระราม (อวตารวิษณุ)

พระนางสมุทรเทวีประสูติพร้อมพระโอรสฝาแฝดพระลักษมี (พญาอนันตนาคราช) และพระสัตรุด (องค์พระนารายณ์) คือพระลักษมีอวตารนางสีดานั่นเอง

นางสีดา

นางสีดา

Her story began when Vishnu had an incarnation of Rama. Lakshmi, the wife of Vishnu, therefore incarnated into Rama’s mate at Ayothaya at that time. Thao Thao, the ruler of the city is very old. Despite having three wives, namely Lady Gaosuriya Lady Gai Kasee

And Phra Nang Samut Dhevi But he did not have a son and daughter to inherit the royal family Thao Thosarot has consulted this hermit. Which King Kleikot said that Should perform a sacrificial ceremony to ask the sons and daughters of the gods With the method of stirring Khao Thip Thao Thotarot organized a great stirring ceremony in Ayothaya to ask for what he wanted.

Shiva therefore commanded Vishnu to incarnate as the son of Thao Thosarot. Which Phraya Anantanakaraj, who is the bed of Vishnu, is also requested to follow When the ceremony is finished Thao Tossarot shared the rice bowl with his three wives. But the last rice is left

These fragrant rice fields were so strong that they spread as far as the city of Tonga. Otherwise, he will definitely die. Ravana then ordered Mrs. Kaka Na Suron, his subordinate, to hover over a loaf of rice for Mrs. Montot.

When the wife of Thao Totsarot, including Mrs. Montot, ate the rice Thip, made each other pregnant Still very happy for Thao, Tosarot and Ravana Queen Gaosuriya was born her eldest son, Rama (Avatar Vishnu).

Phra Nang Samut Devi was born with twin sons, Lakshmana (Phaya Anantanakraj) and Phra Sattrud (Lord Narai’s Lord Buddha). Is Lakshmi’s avatar Sita itself.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ขงจื๊อ

ขงจื๊อ บรรพบุรุษของขงจื๊อสืบเชื้อสายมาจากผู้ปกครองแคว้นซี ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของราชวงศ์ซางคนรุ่นต่อมาได้ทำหน้าที่เป็นขุนนางของแคว้นซ่งหลายชั่วอายุคน แต่เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองเขาจึงลี้ภัยไปอยู่ในรัฐพ่อของขงจื้อหรือที่เรียกว่า

ขงจื้อหรือที่เรียกว่าซูเหลียงเหอเป็นผู้มีการศึกษาและเชี่ยวชาญในศิลปะการต่อสู้เป็นอย่างดี เขาเคยเข้าร่วมกองทัพเพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของต่างชาติสองครั้ง เขามีภรรยา 3 คนภรรยาคนแรกให้กำเนิดลูกสาว 9 คนและภรรยาคนที่สอง แม้ว่าเขาจะให้กำเนิดลูกชายคนแรก แต่ก็มีอาการขาพิการเป็นเด็กซูเหลียงเหออายุ 66 ปีต้องแต่งกายหยานเจิ้งไจ่อาภรรยาคนที่สามเพื่อให้มีทายาทที่สมบูรณ์

ขงจื๊อ เดิมชื่อ Qiu ชื่อที่สองจ้วงเน่ยเป็นชาวเมืองโจวอี้ในเขตลู่ปัจจุบันคือเมืองฉูฟูในมณฑลซานตงเขาเกิดในยุคชุนชิวเมื่อ 551 ปีก่อนคริสตกาลเสียชีวิตใน 479 ปีก่อนคริสตกาลสิริอายุ 73 ปี

ใน ‘History of media cameo ตระกูลขงจื้อบทที่บันทึกไว้ว่าขงจื้อมีความสูงประมาณสองเมตรและอาจกล่าวได้ว่าเป็น’ คนสูง ‘อย่างแท้จริง ลักษณะทางกายภาพเหล่านี้ขงจื้อได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดาของเขาซึ่งไม่ตรงกับภาพลักษณ์ของคนรุ่นหลังที่กล่าวไว้ ขงจื้อเป็นปัญญาชนที่เปราะบาง เพราะเขามีความเชี่ยวชาญทั้งในการขี่ม้าและการขี่ม้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ความสามารถในการดื่มสุราของเขายังเหนือกว่าใคร ๆ

ขงจื๊อ

Confucius’s ancestors descended from the ruler of the Xi region. Which was one of the Sang dynasty’s ancestors, the next generation has served as the nobles of the Song region for many generations. But due to political turmoil, he took refuge in the state of Confucius’ father, known as

Confucius, also known as Su Lianghe was a well-educated and expert in martial arts. Serving in the Lu region He had joined the army to protect the country from foreign invasions twice. He had 3 wives, the first wife gave birth to 9 daughters and the second wife. Even though he gave birth to the first son But had a leg cripple as a child Su Lianghe, 66 years old, had to dress Yan Zheng Tsai A third wife In order to have a complete desacendant

Confucius, formerly known as Qiu, the second name Zhuang Nei, was a native of Zhouyi in Lu County, now Qufu City in Shandong Province.He was born in Chunqiu era in 551 BC Dies in 479 BC.Siri is 73 years old.

In ‘History of media cameo Confucius family chapter Recorded that Confucius was about two meters tall, and it could be said that it was truly a ‘tall man’. These physical features Confucius was inherited from his father, which did not match the image of the generations said. Confucius is a vulnerable intellectual. Because he is well versed in both horse and horse riding. In addition, his ability to drink alcohol is superior to anyone.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

เทพเจ้ากวนอู

เทพเจ้ากวนอู หรือที่เรียกว่า Hun Tiang หรือในภาษาจีนกลาง Yinchang เป็นขุนศึกของขุนศึก Liu Bei ในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกของจีน

กวนอูมีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับ Liu Bei เช่นเดียวกับ Zhang Hui และติดตาม Liu Bei มาตลอดช่วงแรก เทพเจ้ากวนอู มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ที่นำไปสู่การสิ้นสุดของราชวงศ์ฮั่นและการก่อตั้ง Liu Bei’s Shu ใน ยุคสามก๊ก

กวนอูเป็นที่รู้จักในการตอบแทนความโปรดปรานของโจโฉด้วยการสังหารเหลียงเหลียงขุนศึกศัตรูของโจโฉในการต่อสู้ที่กวนอูยังคงภักดีต่อหลิวเป่ย

หลังจากที่เหลาปี้ยึดเอกจิวได้ในปี พ.ศ. 214 กวนอูก็ยังคงอยู่ที่เกงจิ๋วเพื่อปกครองและปกป้องพื้นที่ประมาณเจ็ดปี กองกำลังของโจโฉในการต่อสู้ของอ้วนเสี้ยว

ซุนกวนซึ่งเป็นพันธมิตรของ Liu Bei ทำลายพันธมิตร Sun-Tale และส่งพลโท Libong เข้ายึดดินแดน Liu Bei ในจังหวัด Qeng Jiao ถึงกวนอูที่พ่ายแพ้ในศึกที่อ้วนเสี้ยวจะรู้ข่าวการเสียแคว้นเกงจิ๋วก็สายเกินแก้ ภายหลังกวนอูถูกกองกำลังของซุนกวนจับและประหารชีวิต

เทพเจ้ากวนอู

เทพเจ้ากวนอู

God of Guan Yu , also known as Hun Tiang or in Mandarin, Yinchang, was a warlord of Liu Bei in the late Eastern Han Dynasty of China. Guan Yu had a brotherly relationship with Liu Bei

the same as Zhang Hui, and followed Liu Bei throughout the beginning. God Guan Yu played an important role in the events leading up to the end of the Han Dynasty and the founding of Liu Bei’s Shu in the Three Kingdoms era.

Guan Yu is known for repaying Cao Cao’s favor by killing Liang Liang, Cao Cao’s enemy warlord, in a battle where Guan Yu remains loyal to Liu Bei.

After Lao Pee seized Ek Jiu in 214 BC, Guan Yu remained at Keng Jiw to rule and protect the area for about seven years. Cao Cao’s forces in the battle of Yan Xiao.

Liu Bei’s ally Sun Quan destroys the Sun-Tale Alliance and sends Lieutenant Libong to seize Liu Bei territory in Qeng Jiao Province. It’s too late to fix After Guan Yu was captured and executed by Sun Quan forces.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ยุทธหัตถี

ยุทธหัตถี เป็นประเพณีสงครามที่รับมาจากอินเดีย ช้างที่ใช้เรียกว่า “ช้างศึก” มักจะชอบใช้ช้างป่าก่อนออกทำสงคราม เต็มไปด้วยความตื่นเต้นพวกเขาจะแต่งกายให้ช้างพร้อมออกรบเช่นเสื้อเกราะบนงวงช้างหรืองาเพื่อรื้อค่ายคูน้ำของฝ่ายตรงข้ามที่เรียกว่า “ช้างกระทืบโรง” หรือมัดเท้าสี่เท้าใช้ผ้าสีแดงผืนใหญ่คลุมงาช้างเพื่อ แสดงเฉพาะด้านหน้าเพื่อไม่ให้ช้างตกใจและเสียสมาธิเรียกว่า “ผ้าปิดหน้าราหู”

ตำแหน่งคนที่นั่งบนหลังช้างมีสามคนคือตำแหน่งบนคอช้าง จะต่อสู้ด้วยอาวุธส่วนใหญ่ที่ใช้ในการต่อสู้กับง้าวช้างท่ากลางนี่จะเป็นท่าให้สัญญาณและส่งอาวุธที่คอช้าง อาวุธประกอบด้วยง้าวหอกหอกหอกและเครื่องป้องกันต่างๆเช่นโล่เป็นต้นและควาญช้างซึ่งจะเป็นผู้บังคับบัญชาช้างจะนั่งอยู่ที่ท้ายและถ้าเป็นช้าง ของพระมหากษัตริย์จะมีทหารฝีมือดี 4 นายประจำอยู่ในตำแหน่งช้างเท้าทั้ง 4 ที่เรียกว่า “จตุรงค์คา ธ ” ไม่ว่าช้างจะไปทางไหนก็ต้องตามไปคุ้มกันเช่นกันหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษถึงชีวิต

ส่วนใหญ่แล้วผลการชนะ ยุทธหัตถี จะขึ้นอยู่กับขนาดของช้าง ช้างตัวใหญ่กว่าสามารถข่มขวัญช้างตัวเล็กได้ เมื่อช้างตัวเล็กบินหรือหันหน้าหนีหรือช้างตัวใดที่สามารถยกช้างอีกตัวขึ้นมาได้มันจะเปิดจุดอ่อนให้ตีโดยตรงการตีแตกเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ถึงชีวิตได้ โดยที่ร่างกายอาจฉีกขาดหรือเกือบขาดเป็นสองท่อนเรียกว่า “ฉีก”

ยุทธหัตถี

ยุทธหัตถี

Iuthheete is a war tradition inherited from India. Elephants used to be called “war elephants” tend to use wild elephants before they go to war. In the midst of excitement, they dress up for battle-ready elephants, such as armor on elephant trunks or tusks, to dismantle opponent’s so-called ditch camps. Where the body can

The position of the people sitting on the back of an elephant has three people: the position on the elephant’s neck. Will fight with most of the weapons used in the middle position of the halberd, this will signal and send the weapon

Most of the time, winning results Iuthheete will depend on the size of the elephant. Bigger elephants can terrorize smaller elephants. When a small elephant flies or turns away, or any elephant that can lift another elephant, it opens up a weak spot to hit directly.A single hit can be fatal. they dress up for Where the body can be torn or nearly torn in two, this is called “torn”.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

กองทัพโซเวียต

กองทัพโซเวียต ถูกควบคุมโดยกระทรวงกลาโหม

กองกำลัโซเวียต ซึ่งได้รับคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยทั่วไปเป็นสมาชิกของโปลิตบูโรและจอมพลแห่งสหภาพโซเวียตตั้งแต่ปีพ. ศ. 2477 เป็นต้นมา พ.ศ. 2493-2496 แยกกระทรวงกองทัพเรือและกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะกองทัพบกและทางอากาศ ในทางปฏิบัติกระทรวงกลาโหมยังคงครอบงำนโยบายทางทหาร เป็นกองกำลังของสหภาพโซเวียตระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534 แต่ไม่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ต่อสู้อย่างเต็มที่ในสงครามโซเวียตในอัฟกานิสถานจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ต่ออายุสถานะของกองทัพรัสเซีย

กองทัพอากาศโซเวียตเป็นการกำหนดอย่างเป็นทางการของหนึ่งในกองทัพอากาศโซเวียต เป็นกองกำลังป้องกันทางอากาศของโซเวียตซึ่งเป็นกองทัพอากาศที่สร้างขึ้นจากส่วนประกอบของเครื่องบินของจักรวรรดิรัสเซียในปีพ. ศ. 2460 ซึ่งเผชิญกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มีส่วนร่วมในสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามและจางหายไปพร้อมกับสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 2534-2535 ได้ยกสถานะเป็นกองทัพอากาศของรัสเซีย

กองทัพโซเวียต ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2475-2534 เพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศมีการใช้กันมากในช่วงสงครามเย็น เนื่องจากกองทัพอากาศโซเวียตมีจำนวนน้อยกว่ากองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา

กองทัพโซเวียต

กองทัพโซเวียต
กองทัพโซเวียต

Soviet Army Regulated by the Ministry of Defense

The Armed Forces d The Soviets , ordered by the Minister of Defense, has generally been a member of the Politburo and Marshal of the Soviet Union since 1974. Since 1934 from 1950-1953, separate the Ministry of the Navy and the Ministry of Defense are responsible for the Army and Air. In practice, the Defense Ministry still dominates military policy. It was Soviet forces between February 1946 and December 1991, but were not fully involved. Fought intensely in the Soviet war in Afghanistan until December 25, 1993, renewing the status of the Russian army.

Soviet Air Force is an official designation of one of the Soviet Air Force. It is the Soviet Air Defense Force, an air force built from aircraft components of the Russian Empire in 1967. 1917, which faced the greatest test during World War II. It took part in the Korean War, the Vietnam War and waned with the Soviet Union in 1991-1992, raised its status as a Russian air force.

In early 1932-1991 to prevent air raids, it was used largely during the Cold War. Because the Soviet Air Force is fewer than the United States Air Force.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

โพไซดอน

โพไซดอน เป็นหนึ่งในสิบสองเทพโอลิมปัสในเทพนิยายกรีก พระราชอาณาเขตหลักคือมหาสมุทร และเขาได้รับการขนานนามว่า “มหาสมุทรพระเจ้า”

นอกจากนี้เขายังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า The Earth-Shaker เนื่องจากบทบาทของเขาในการเกิดแผ่นดินไหวและคนเลี้ยงม้ามักถูกอธิบายว่าเป็นชายสูงอายุ มีผมหยิกและมีหนวด (หนวด)

คำจารึกของ Linear B แสดงให้เห็นว่าในไพลอสและธีบส์ประเทศกรีซก่อนยุคสำริดเทพเจ้าโอลิมปัส โพไซดอน ได้รับการบูชาในฐานะเทพหลัก แต่ต่อมาเขาก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในฐานะเทพเจ้าโอลิมปัสในฐานะน้องชายของเฮเดสและน้องชายของซุส บางตำนานพื้นบ้านเล่าว่ารีอาแม่ของเขา ช่วยเขาด้วยการซ่อนเขาไว้กับแกะและแสร้งทำเป็นว่าจะมีลูกเกิด เพื่อไม่ให้โครนัสกลืนกิน

โฮเมอร์แต่งเพลงสรรเสริญ โพไซดอน โพไซดอนเป็นผู้ปกป้องเมืองเฮเลนมากมาย แม้ว่าเขาจะแพ้ Athena ในการแข่งขันที่เอเธนส์บางส่วนในบทสนทนา Timaeus และ Critias ของเพลโตแอตแลนติสเป็นอาณาเขตของโพไซดอน

โพไซดอน

โพไซดอน

Poseidon is one of the twelve gods Olympus in Greek mythology. The main royal territory is the ocean. And he has been called “Ocean God”.

He is also known as The Earth-Shaker because of his role in earthquakes and the shepherd is often described as an elderly man. Has curly hair and mustache (mustache)

The inscription of Linear B shows that in the Pylos and Thebes, Greece, before the Bronze Age, the god Olympus Poseidon was worshiped as the main deity. But later he was reunited as the god Olympus as the younger brother of Hades and brother Zeus. Some folk legends say that his mother Ria. Help him by hiding him with the sheep and pretending that a child will be born. So that Cronus doesn’t swallow it.

Homer composed the Anthem of Poseidon. Poseidon was the defender of many Helen. Although he lost to Athena at some of the Athens races, in Plato’s Timaeus and Critias dialogue, Atlantis is Poseidon territory.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ประวัติของลีโอนีดาส

ประวัติของลีโอนีดาส สำหรับนักรบในสมัยก่อนต้องยอมรับว่าจิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความกระหายในชัยชนะ พร้อมที่จะต่อสู้อย่างไม่กลัวชีวิตกับทุกคนหากพวกเขาคิดว่านี่คือวิถีของตัวเองนั่นทำให้เรามักจะได้ยินชื่อนักรบในอดีต นั่นกลายเป็นประวัติศาสตร์ของหลาย ๆ

โลกแน่นอนว่าหนึ่งในนักสู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอที่สุดตลอดกาลคือกษัตริย์ Leonidas แห่งสปาร์ตาเป็นกษัตริย์ที่สละชีวิตในการต่อสู้กับกองทัพนักรบจำนวนมหาศาลจากเปอร์เซีย เมื่อพวกเขามาถึงเมืองกรีกจะถูกยึดครองโดยกษัตริย์ Leonidas ต่อสู้ในพื้นที่ของเทือกเขาเทอร์โมฟีเลียจนกลายเป็นชื่อของการต่อสู้ครั้งนี้อย่างที่เราเคยได้ยิน

ประวัติของลีโอนีดาส King Leonidas เกิดใน 540 BC เป็นลูกชายคนที่สองและภรรยาคนแรกของ King Anacis Daidas II บรรพบุรุษบรรพบุรุษของ Dorian กษัตริย์ลีโอนิดาสมีมเหสีชื่อกอร์โกเมื่ออายุได้ 7 ขวบถูกครอบครัวส่งไปฝึกต่อสู้

เพื่อให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสนามรบจริงอย่างไม่เกรงกลัวพวกเขาอดทนต่อความยากลำบากในการฝึกฝนชีวิตและแน่นอนว่าต้องการเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้

480 ปีก่อนคริสตกาลในช่วงเวลานี้เองที่กษัตริย์เซอร์เซสฉันได้นำชาวเปอร์เซียมากกว่าห้าแสนคน เขามาเพื่อทำลายที่ฝังศพของชาวมาซิโดเนียเมืองกรีกเพื่อที่จะได้ครอบครองอาณาจักรนี้และเพื่อแก้แค้นกษัตริย์ดาริอัสพ่อของเขา

ประวัติของลีโอนีดาส

ประวัติของลีโอนีดาส

For the warriors of the old days, they had to admit that their minds were full of thirst for victory. Ready to fight without fear of life with everyone if they think that this is their own way that we can often hear the name of the warrior in the past. That has become the history of many worlds.

Of course, one of the most honored fighters of all time, King Leonidas of Sparta, was the king who gave up his life in the fight against a massive army of warriors from Persia.

When they arrived, the Greek city would be occupied by King Leonidas, fighting in the Thermophilia region, becoming the name of this battle as we have heard.

King Leonidas, born in 540 BC, is the second son and first wife of King Anacis Daidas II, the ancestor of Dorian. To be strong both physically and mentally They are ready to face the real battlefield fearlessly, they endure the hardships of cultivating their lives and of course want to be the strongest in the fight.

480 BC It was during this time that King Sirxse I brought more than five hundred thousand Persians. He came to destroy the Greek Macedonian burial in order to rule the kingdom and to avenge

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google ufabet

ทิวซิดิดีส

ทิวซิดิดีส เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวกรีก และเป็นผู้เขียนประวัติของสงครามเพโลพอนนีเซียน (History of the Peloponnesian War) ซึ่งอธิบายถึงเหตุการณ์ต่างๆ และเป็นชนวนให้เกิดสงครามเพโลพอนนีเซียนครั้งใหญ่นี่คือความขัดแย้งทางทหารระหว่างสปาร์ตาและเอเธนส์ในปี 500 ถึง 411 ปีก่อนคริสตกาล Tusidis เองก็มี

ความเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้ในฐานะผู้บัญชาการทหารของเอเธนส์และได้นำกองทัพเอเธนส์ไปสู้รบในต่างแดนหลายครั้ง แต่ความล้มเหลวในการหาเสียงที่ Amphipolis ทำให้เขาถูกเนรเทศตามกฎหมายของเอเธนส์ Thucidides ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ เนื่องจากมาตรฐานการรวบรวมหลักฐานที่เข้มงวดและการวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงความเกี่ยวข้องหรือการแทรกแซงจากเทพเจ้าสิ่งนี้สามารถพบได้จากบทสรุปของไฮไลท์ในบทนำสู่งานเขียนของคุณ

ทูซิดิเดสได้รับสมญานามว่าเป็นบิดาของโรงเรียนแนวความคิดสัจนิยมทางการเมืองซึ่งมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาตินั้นมีพื้นฐานมาจากอำนาจมากกว่าความชอบธรรม ทูซิดิเดสยังแสดงความสนใจในการใช้การศึกษาทางประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ เพื่ออธิบายพฤติกรรมในภาวะวิกฤต

ทิวซิดิดีส การเกิดการแพร่ระบาดของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (ดังเช่นกรณีของชาว Melian) และสงครามกลางเมือง งานเขียนชิ้นสำคัญจากกรีกโบราณยังคงได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในสถาบันการทหารชั้นยอด และบทสนทนาโบราณระหว่างทหารเอเธนส์และ Melian Dialogue ซึ่งบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสงครามเพโลพอนนีเซียน นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่องานเขียนในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนถึงปัจจุบัน

ทิวซิดิดีส

ทิวซิดิดีส

Thucidides was a Greek historian. And is the author of the History of the Peloponnesian War (History of the Peloponnesian War), which describes the events. And triggers the cause of the Great Peloponnesian War This is a military conflict between Sparta and Athens in the years 500 to 411 BC. Tusidis itself has

Relation to this war as an Athenian military commander And had led the Athenian army to fight in foreign lands many times But the failure in the campaign at Amphipolis Made him exiled according to the Athenian law Thucidides is named the father of scientific history.

Thucidides received the nickname Is the father of the political realist thinking school Which sees the relationship between nations as It is based on power rather than righteousness. Thucidides has also expressed an interest in the use of historical studies to increase our understanding of human nature. To describe the behavior in the crisis as

Such as the occurrence of an epidemic Genocide (As is the case with the Melian people) and the civil war. Important writings from ancient Greece It is still widely studied in the elite military academy. And the ancient dialogue between the Athenian soldiers and the Melian Dialogue, recorded in the history of the Peloponnesian War. It also influences writings in the theory of international relations until now.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google ufabet

สงครามญี่ปุ่น รัสเซีย

สงครามญี่ปุ่น รัสเซีย สถานการณ์การขยายอิทธิพลไปยังตะวันออกไกลของมหาอำนาจในยุโรป โดยเฉพาะชาวรัสเซียที่รุกเข้ายึดครองแมนจูเรียลงไปจนถึงคาบสมุทรเหลียวตึ้ง และส่อถึงความตั้งใจที่จะขยายเขตอิทธิพลครอบคลุมคาบสมุทรเกาหลีสิ่งนี้ทำให้ญี่ปุ่นซึ่งมองว่าอิทธิพลของตนบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นทางรอดของชาติ

ปฏิบัติต่อรัสเซียในฐานะภัยคุกคามดังนั้นจึงใช้กลยุทธ์ทั้งทางการทูตและการทหารเพื่อสร้างพื้นที่กันชนที่พรมแดนของเกาหลีและแมนจูเรียเมื่อการทูตล้มเหลวและเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงทางเลือกในการทำสงคราม ญี่ปุ่นยังประเมินความพร้อมและความได้เปรียบ โดยพิจารณาจากปัจจัยของความไม่สงบภายในรัสเซียเปรียบเทียบกำลังรบทางบกและทางเรือ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการจัดหาทหารจากภูมิภาคยุโรปของรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการรบ ศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของรัสเซียในช่วงที่รถไฟสายทรานส์ไซบีเรียยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และความได้เปรียบทางยุทธวิธีความพร้อมและขวัญกำลังใจของทหารญี่ปุ่นซึ่งประเมินภาพรวมแล้วเห็นว่าอาจยึดหรือได้เปรียบเล็ก ๆ น้อย ๆ เสมอ แต่ไม่สามารถคว้าชัยชนะอย่างเด็ดขาดต่อรัสเซียได้ เป้าหมายของสงครามจึงถูกกำหนดไว้ที่ระดับเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยในหกสิบสี่สิบข้อโดยเลือกสหรัฐอเมริกาเป็นคนกลาง

สงครามญี่ปุ่น รัสเซีย ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแรกที่ประกาศสงคราม และส่งกองกำลังทางบกไปโจมตีรัสเซียที่พอร์ตอาเธอร์และแมนจูเรียควบคู่ไปกับการใช้กำลังทางเรือทำลายกองเรือแปซิฟิกของรัสเซีย กองกำลังที่แยกจากกันคือกองเรือพื้นที่พอร์ตอาเธอร์ และวลาดิวอสต็อกความสำเร็จของการรบทั้งทางบกและทางทะเลในญี่ปุ่นสามารถยึดพอร์ตอาเธอร์และทำลายกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียได้ จนกระทั่งยึดมุกเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงของแมนจูเรียขับไล่ทหารรัสเซียได้สำเร็จ แต่ก็ยังไม่ใช่ชัยชนะที่แน่ชัด

สงครามญี่ปุ่น รัสเซีย

สงครามญี่ปุ่น รัสเซีย

The situation of expanding influence to the Far East of European colonial powers. Especially the Russians who advance to occupy Manchuria down to the Liao Tung peninsula. And implied the intention to expand the influence area for Covers the Korean peninsula This made Japan, who viewed its influence on the Korean Peninsula as the survival of the nation.

Treat Russia as a threat Therefore implemented both diplomatic and military strategies To establish the buffer area at the boundary of Korea and Manchuria When diplomacy fails and it is difficult to avoid options for war. Japan also assesses its readiness and advantages. By considering the factors of internal unrest in Russia Compare combat power by land and boat.

Geographical factors affecting the supply of troops from the European regions of Russia to join the battle. Russia’s logistics potential during the period of the Trans-Siberian Railway was not yet completed. And the tactical advantage, readiness and morale of Japanese soldiers Which assesses the overall picture and sees that it may always hold or win a small advantage, but cannot win the absolute victory against Russia. The goal of the war was therefore set only at the level to provide mediation on sixty-forty terms by selecting the United States as the mediator.

Japan was the first to declare war. And sent land forces to attack Russia at Port Arthur and Manchuria Coupled with the use of naval forces destroy the Russian Pacific Fleet. The separate force is the Port Arthur area fleet. And Vladivostok The success of both land and sea battles in Japan was able to capture Port Arthur and destroy the Russian Pacific Fleet. Until the capture of Mukden, the capital of Manchuria Successfully expelled the Russian soldiers But still not a definite victory

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google ufabet

กษัตริย์อาเธอร์

กษัตริย์อาเธอร์ กลายเป็นกษัตริย์อังกฤษที่โด่งดังในตำนานในฐานะวีรบุรุษในยุคกลาง ซึ่งปกป้องเกาะบริเตนจากการรุกรานของชาวแอกซอนในช่วงปลายศตวรรษ. 5 ถึงต้นศตวรรษที่ 6 รายละเอียดส่วนใหญ่เกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์ปรากฏอยู่ในนิทาน ตำนานพื้นบ้านและวรรณกรรมลายลักษณ์

นักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่ากษัตริย์อาเธอร์มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์หรือไม่ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาเธอร์นั้นค่อนข้างกระจัดกระจายไปตามแหล่งต่างๆเช่น Annales Cambriae, Historia Brittonum และในสมุดบันทึกของ St. Gildas ชื่อของอาเธอร์ยังปรากฏในบทกวีโบราณหลายเล่ม เช่นในกวีนิพนธ์ของยอก็อดดินเป็นต้น

กษัตริย์อาเธอร์ ในตำนานได้พัฒนาไปสู่บุคคลที่มีเสน่ห์ในระดับสากลด้วยงานเขียนเชิงจินตนาการและเหนือจริงของ Jeffrey of Monmouth เรื่องราวในศตวรรษที่ 12 Historia Regum Britanniae (History of King of Britain)

แต่ยังมีนิทานและกวีนิพนธ์ของเวลส์และไบรตันอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์อาเธอร์ และอายุมากกว่างานดังกล่าวในผลงานเหล่านั้นอาเธอร์เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกป้องอังกฤษจากศัตรูทั้งที่เป็นมนุษย์และเหนือมนุษย์ บางครั้งพวกเขาเป็นผู้วิเศษในตำนานพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายในตำนานเวลส์ (คือ Annwn) แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นผลงานของเจฟฟรีย์ (ซึ่งสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 1138) ได้ดัดแปลงมาจากตำนานดั้งเดิมเหล่านั้น

กษัตริย์อาเธอร์

กษัตริย์อาเธอร์

King Arthur Become the legendary British king as a medieval hero. Which protected the island of Britain from the invasion of the axons of the end of the century. 5 to the beginning of the 6th century, most of the details about King Arthur appear in fairy tales. Folk legends and written literature

Historians continue to debate whether King Arthur actually exists in history. The historical stories involving Arthur are quite scattered among sources such as Annales Cambriae, Historia Brittonum, and in St. Gildas’ diaries, Arthur’s name also appears in many ancient poems. Such as in the poetry of Yeogadin, etc.

King Arthur in legend has evolved into an internationally charming figure thanks to Jeffrey of Monmouth’s imaginative and surreal writings, the 12th century story Historia Regum Britanniae (History of King of Britain)

But there are also many Welsh and Brighton tales and poetry related to King Arthur. And older than that in those works, Arthur was a great warrior who defended England from both human and superhuman enemies. Sometimes they are magicians in folk legend. There is also a story about the afterlife in Welsh legend (ie Annwn), but it cannot be concluded as a work of Jeffrey. (Completed in 1138) is adapted from those original legends.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google ufabet