ชีววิทยา

ชีววิทยา เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิต และสิ่งมีชีวิต ได้แก่ โครงสร้างหน้าที่การเติบโตการกำเนิดวิวัฒนาการการกระจายและอนุกรมวิธานเป็นการศึกษาทุกแง่มุมของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยามาจากคำภาษากรีก “bios” หมายถึงชีวิตและ “โลโก้” หมายถึงหัวเรื่องหรือการศึกษาอย่างมีเหตุผล

การศึกษาชีวิตในระดับอะตอมและโมเลกุลจัดอยู่ในสาขาอณูชีววิทยาชีวเคมีและอณูพันธุศาสตร์ การศึกษาในระดับเซลล์จำแนกในสาขาเซลล์วิทยาและในระดับเนื้อเยื่อจำแนกในสาขาสรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์และเนื้อเยื่อวิทยาสาขาเอ็มบริโอเป็นการศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเอ็มบริโอของสิ่งมีชีวิต

สาขาพันธุศาสตร์คือการศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง สาขาพฤติกรรมศาสตร์คือการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มสิ่งมีชีวิต ภาควิชาพันธุศาสตร์ประชากรเป็นการศึกษาพันธุศาสตร์ในระดับประชากรของสิ่งมีชีวิต ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตหนึ่งกับสิ่งมีชีวิตอื่น และระหว่างสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่มันถูกจัดอยู่ในสาขานิเวศวิทยาและชีววิทยาวิวัฒนาการ

หลักการอีกประการหนึ่งของคุณสมบัติทั่วไปคือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนอกเหนือจากเซลล์ไวรัสประกอบด้วยเซลล์พวกมันยังมีกระบวนการเจริญเติบโตที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตชั้นยอดส่วนใหญ่มีตัวอ่อนหลักที่คล้ายกัน และมียีนที่คล้ายคลึงกันด้วยจึงต้องเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันจึงจะผสมกันได้

ชีววิทยา

ชีววิทยา

Biology is a branch of natural science that studies life. And living organisms, including structure, function, growth, origin, evolution, distribution And taxonomy It is the study of all aspects of life. Biology comes from the Greek word “bios” means life and “logos” means subject or study logically.

Study of life at the atomic and molecular level It is classified in the fields of molecular biology, biochemistry and molecular genetics. Studying at the cellular level Classified in the field of cytology And at the tissue level Classified in the field of physiology Anatomy and histology, the branch of embryology, is the study of the growth and development of the embryo of living organisms.

The field of genetics is the study of the genetic transfer of an organism from one generation to another. The branch of behavioral science is the study of the behavior of living groups. The Department of Population Genetics is the study of genetics at the population level of living organisms. Study of the relationship between one organism and another. And between living things and habitats It is classified in the field of ecology and evolutionary biology.

Another principle of the common feature is All living things Apart from the viral cell Made up of cells They also have similar growth processes. For example, most elite organisms have similar primary embryos. And have similar genes as well It must be the same type of living organisms to be able to mix.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *