ประวัติโกโบริ

ประวัติโกโบริ

นวนิยายอมตะ ประวัติโกโบริ และภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมเรื่องโกโบริ. และอังศุมาลินทำให้คนไทยรู้สึกดีต่อคนญี่ปุ่น แต่ถ้ามองในระบบการก่อหนี้ในสังคมญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นบางคนมองว่าโกโบริเป็นคนทรยศเนื่องจากพฤติกรรมของโกโบริ ขัดกับระบบความเชื่อเกี่ยวกับภาระผูกพันต่อชาติ

ก่อนที่จะอธิบายเรื่องราวของโกโบริต้องพูดถึงคติทางสังคมของญี่ปุ่นสังคมญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัย และความรักชาติจากอดีตสิ่งที่ยึดมั่นในสังคมญี่ปุ่นในการรักษาความสามัคคีและความสำคัญทางศีลธรรมของกลุ่มมากกว่าความเป็นปัจเจกบุคคลคือภาระหน้าที่ที่สังคมกำหนดให้สมาชิกปฏิบัติตามในด้านต่างๆเช่นครอบครัวครอบครัว

และประเทศที่ความคิดเห็นของยุพาคลังสุวรรณนักวิชาการที่ศึกษาสังคมญี่ปุ่นและรวบรวมไว้ในหนังสือ “ญี่ปุ่นสร้างชาติด้วยความรักและภักดี” เห็นว่าความรับผิดชอบต่างๆมีมากมายที่ชาวญี่ปุ่นต้องทำและพวกเขามีขึ้นเพื่อสร้าง สันติภาพที่นำไปสู่ความสามัคคี

ยุพาคลังสุวรรณอธิบายว่าสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่มีลำดับชั้น คนที่อยู่ในลำดับชั้นต่างกันมีภาระหน้าที่ของตัวเองตามกฎของสังคมญี่ปุ่นสำหรับสมาชิกที่ต้องปฏิบัติสำหรับผู้ที่ละเลยเส้นทางพวกเขาจะถูกตัดสินว่าอยู่ในสถานที่ที่ไม่ถูกต้อง

รูปแบบพฤติกรรมที่สังคมญี่ปุ่นกำหนดขึ้นสำหรับคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยไหนและมีอาชีพอะไร. ตราบใดที่พวกเขาเป็นสมาชิกของสังคมญี่ปุ่นพวกเขาต้องปฏิบัติตามรูปแบบพฤติกรรมบางอย่าง

ต้นกำเนิดของความผูกพันและรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมนี้อาจสืบย้อนไปถึงอิทธิพลจากสังคมในอดีตที่ต้องอยู่ร่วมกัน ช่วยปลูกฝังและป้องกันอันตรายจากภายนอกการช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งผลให้สมาชิกมีพันธะผูกพันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชุมชนที่มีอยู่หรือครอบครัวขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวขนาดใหญ่ (ประเทศ) ที่สังคมญี่ปุ่นได้กำหนดภาระหน้าที่ที่แข็งแกร่งที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นเช่น Onkiiri Ninjo

ประวัติโกโบริ

The immortal novel and the karmic couple film about Kobori. And Angsumalin made Thai people feel good to Japanese people But if you look at the Japanese debt system, some Japanese people see Kobori as a traitor due to Kobori’s behavior. Contrary to the belief system regarding the national obligation.

Before explaining the story of Kobori, one must talk about Japanese social motto. Japanese society is known for its discipline. And patriotism from the past, what adheres to Japanese society in maintaining the unity and moral importance of the group rather than the individuality is the obligation that society directs its members to comply with in areas such as family, family.

And the country where the opinions of Yupa Klangsuwan, scholars who study Japanese society and compiled in a book. “Japan built a nation with love and loyalty” saw that there were many responsibilities that the Japanese had to do and that they had to create. Peace that leads to unity.

Yupa Klangsuwan explains that Japanese society is a hierarchical society. People in different hierarchies have their own obligations according to Japanese society rules for members to act, for those who neglect their routes, they will be judged in the wrong place.

The behavior pattern established by Japanese society for all groups of people. Regardless of your gender, age and career. As long as they are members of Japanese society, they must follow certain patterns of behavior.

The origins of this bond and social behavior patterns may be traced to influences from past societies that had to coexist. Help to cultivate and protect against external dangers, helping each other make members bond and help each other. Existing communities or small families are part of a large family (country) where Japanese society has placed a strong obligation to keep everyone together smoothly, such as Onkiiri Ninjo.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *