จารึกพ่อขุนรามคำแหง

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

จารึกพ่อขุนรามคำแหง หรือจารึกหลักที่ 1 เป็นจารึกที่บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย (ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว) ในขณะที่พบนักบวชในวันแรม 8 ค่ำเดือน 3 ค.ศ. 1214 ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2377 หรือ พ.ศ. 2376 ณ เขาปราสาทเมืองเก่าสุโขทัย

อำเภอเมืองสุโขทัยสุโขทัยลักษณะเด่นคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านเท่ากันทรงกลมสูง 111 เซนติเมตรหนา 35 เซนติเมตร มีจารึกทั้งสี่ด้าน ปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานคร

เนื้อหาของจารึกสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน ตอนที่ 1 บรรทัดที่ 1 ถึง 18 บอกเล่าพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตั้งแต่ประสูติจนถึงราชบัลลังก์ “พ่อขุนรามคำแหง” เล่าเหตุการณ์และขนบธรรมเนียมในสุโขทัย

และที่สามจากด้านที่ 4 บรรทัดที่ 12 ถึงบรรทัดสุดท้ายมีข้อความที่แตกต่างกันจากตอนที่ 1 และ 2 ดังนั้นจึงควรเขียนในภายหลัง เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณของพ่อขุนรามคำแหงและกล่าวถึงอาณาจักรสุโขทัย

จารึกพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2546 ได้รับการอธิบายโดย UNESCO ว่า “[จารึกนี้] เป็นมรดกของเอกสารที่สำคัญที่สุดของโลกโดยให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับสาระสำคัญต่างๆของประวัติศาสตร์โลกและวัฒนธรรม

ไม่เพียงเป็นการบันทึกการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยซึ่งเป็นรากฐานของตัวอักษรที่ใช้โดยคนหกสิบล้านคนในประเทศไทยในปัจจุบัน ภาพวาดที่หายากและมีรายละเอียดของรัฐไทยสุโขทัยในศตวรรษที่ 13 ยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าสากลที่รัฐต่างๆในโลกปัจจุบันมีร่วมกัน

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

Inscription of King Ramkhamhaeng or the 1st main inscription is the inscription that records the historical events of Sukhothai period. (Later, King Mongkut) while the Buddhist priest was discovered on the 8th lunar month of 3 AD 1214 on Friday, January 17, 1834 or 1833. At Prasat Hill, Mueang Kao, Sukhothai

Mueang Sukhothai District Sukhothai Its main features are square, equilateral, spherical shape, 111 centimeters high and 35 centimeters thick. There are inscriptions on all four sides. Currently stored at the National Museum Bangkok, Bangkok

The contents of the inscription can be divided into three parts. Episode 1, lines 1 to 18, tells the history of King Ramkhamhaeng the Great from his birth to his throne. “King Ramkhamhaeng” recounts the events and customs in Sukhothai.

And the third from side 4, line 12 to the last line There are different texts from episodes 1 and 2 so it should be written later. As praise and honor of King Ramkhamhaeng And mention the Kingdom of Sukhothai

The inscription, registered as a World Heritage Site in 2003, is described by UNESCO as “[this inscription] as a legacy of the world’s most important document. It provides valuable information on several core themes of world history and culture.

It is not only a record of Thai calligraphy, which is the foundation of the letters used by sixty million people in Thailand today. The rare and detailed depiction of the 13th century Sukhothai Thai state also reflects the universal values ​​that the states of the world today share.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *