นักโบราณคดี

นักโบราณคดี นักโบราณคดีมีหน้าที่ขุดค้นแหล่งโบราณคดีหรือสิ่งของต่างๆ เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในอดีตและทรัพยากรทางวัฒนธรรมของมนุษย์ในสมัยโบราณทำการสำรวจและขุดค้นแหล่งที่คาดว่าจะพบสถานที่หรือโบราณวัตถุ การค้นคว้าวัตถุโบราณที่ได้จากการขุดค้นหรือขุดค้นโบราณสถานเพื่อศึกษาหลักฐานอ้างอิงหรือเปรียบเทียบและสรุปยุคสมัยของศิลปวัตถุนั้นผลการค้นพบและการวิเคราะห์

ลักษณะของงานที่ทำ
1. สำรวจและขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีเช่นร่องรอยการอยู่อาศัย วัฒนธรรมของมนุษย์จากโครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ
2. นำหลักฐานทางโบราณคดีมาศึกษาวิเคราะห์และตีความโดยผสมผสานองค์ความรู้จากสาขาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลปะมานุษยวิทยา ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์
3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านโบราณคดี เขียนเป็นรายงานการสำรวจการขุดค้นบทความทางวิชาการนิทรรศการหรือการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์

สามารถรับราชการในกรมศิลปากรรวมทั้งเป็นนักขุดค้นทางโบราณคดีค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณคดีทำงานในพิพิธภัณฑ์เป็นไกด์นำเที่ยวเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ทำงานใน บริษัท เอกชนธุรกิจของตัวเองหรือศึกษาต่อระดับปริญญาโท – ปริญญาเอกทั้งในและนอกประเทศ

นักโบราณคดี ประเทศไทยยังขาดนักโบราณคดีทำให้การดูแลไม่ดีปัจจุบันพบว่าแต่ละสำนักโบราณคดีมีนักโบราณคดี 2-3 คนดูแลไม่ดีทำให้เกิดปัญหากับกลุ่มผู้ลักลอบ ส่งขายทั้งไทยและเทศขณะที่เรียนโบราณคดีตอนนี้มีที่ม. ศิลปากรที่เดียว ทั้งที่จำนวนนักเรียนไม่ได้ลดลง แต่อัตราการบรรจุประจำปีของกรมศิลปากรนั้นน้อยมาก

นักโบราณคดี

นักโบราณคดี

Archaeologists are responsible for excavating archaeological sites or objects. To study the past and human cultural resources of ancient times, to explore and excavate the expected sites or artifacts. Researching artifacts obtained by excavation or excavation of archaeological sites to study evidence for reference or to compare and summarize the era of the artifact, findings and analysis

Nature of the work performed
1. Explore and dig for archaeological evidence such as traces of habitation. Human cultures from skeletons, pottery fragments, etc.
2. Bring archaeological evidence to study, analyze and interpret by combining knowledge from various fields such as science, history, art, anthropology, etc. to know the history of human beings
3. Disseminate academic knowledge in archeology Write in a report of a survey, excavation, academic article, exhibition or museum display.

Able to serve in the Fine Arts Department, including as an archaeological digger, researching archeology, working in museums, as a tour guide, as a history teacher, working in a private company, own business, or pursuing a master’s or doctor’s degree in either And outside the country.

Thailand is still lacking archaeologists, causing poor supervision. Currently, it is found that each archaeological bureau is poorly supervised by 2-3 archaeologists, causing problems for smugglers. Sent for sale in both Thai and foreign countries while studying archeology.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *