ประวัติศาสตร์สากล

ประวัติศาสตร์สากล

ตามหลักการ ประวัติศาสตร์สากล อายุทางประวัติศาสตร์จะเริ่มนับเมื่อมนุษย์เริ่มบันทึกเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนก่อนหน้านี้จะเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์

ยุคก่อน ประวัติศาสตร์สากล จนถึงทุกวันนี้ไม่แน่นอน ยังมีข้อถกเถียงอีกมาก เนื่องจากมีหลักฐานทางวัตถุเพียงบางส่วนและก็ยังไม่สมบูรณ์มากเช่นกัน

สำหรับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างชัดเจน แต่ไม่เลยเพราะจากการศึกษาประวัติศาสตร์มากขึ้นทำให้ฉันรู้ว่าเราเข้าใจผิดหลายอย่างมานานและต้องเปลี่ยนความเข้าใจทางประวัติศาสตร์หลายครั้ง

ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์แบ่งตามเหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของยุคสมัย ซึ่งได้แบ่งออกเป็นหลายวิธีเนื่องจากไม่มีเส้นที่ชัดเจนให้เราเห็น แต่ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น

ประวัติศาสตร์โบราณ (Ancient History) ปัจจุบันนักประวัติศาสตร์มักจะรวมเหตุการณ์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ไว้ด้วย ครั้งนี้ส่วนใหญ่มักจบลงด้วยการล่มสลายของอาณาจักรโรมันตะวันตก ซึ่งเสียให้กับเยอรมนีในปีค. ศ. 476

ประวัติศาสตร์ยุคกลาง เริ่มในค. ศ. 476 แต่ระยะเวลาสิ้นสุดลง บางกลุ่มใช้เวลาของสแตนติโนเปิลไปยังเติร์กในปี 1453 แต่บางกลุ่มก็พบกับทวีปอเมริกาในปี 1492 และบางกลุ่มก็จบลงด้วย ลงพร้อมกับการเริ่มต้นการปฏิรูปต่างๆในยุโรป

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่เริ่มตั้งแต่ปลายประวัติศาสตร์ของยุคกลางจนถึงปัจจุบัน แต่ก็มีบางกลุ่มที่ถือว่าช่วงเวลานี้สิ้นสุดลงประมาณคริสตศักราช 1900 และแบ่งออกเป็นช่วงเวลาอื่น ประวัติศาสตร์สมัยใหม่เริ่มตั้งแต่ปลายประวัติศาสตร์สมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากช่วงนี้มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างมีรายละเอียดมากจึงแบ่งเป็นอีกช่วงหนึ่งได้

ประวัติศาสตร์สากล

ประวัติศาสตร์สากล
ประวัติศาสตร์สากล

According to a universal principle, the historical age begins when humans begin a written record of events. The previous section is referred to as the prehistoric period.

The prehistoric period to this day is uncertain. There is still a lot of controversy. This is because there is only some material evidence and it is also very incomplete.

For a historical period is quite clear. But not at all, because more and more history studies have made me realize that we have long misunderstood things and have had to change our understanding of history many times.

This period of history is divided into important events that marked the turning point of the era. Which is divided into several methods because there is no clear line for us to see But they are mostly divided into

Ancient History Today, historians often include prehistoric events. This most often ended with the fall of the Western Roman Empire. Which was lost to Germany in the year of c. Fri. 476.

Medieval history began in C. Fri 476, but the term is over. Some of the groups spent Stantinople’s time to the Turk in 1453, but others met the Americas in 1492, and some ended. Along with the start of reforms in Europe.Modern history, from the end of the Middle Ages to the present.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google ufabet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *