ประวัติศาสตร์อยุธยา

ประวัติศาสตร์อยุธยา อาณาจักรอยุธยาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2436 ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสักมีพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่สร้างเมือง สมเด็จพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

มีการสันนิษฐานว่าอยุธยาน่าจะเป็นเมืองเดิมที่มีมาก่อน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดพนัญเชิงเนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่น่าจะสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2436 อีกต่อมาเกิดโรคระบาดอย่างหนักพระเจ้าอู่ทองทรงนำผู้คนอพยพข้ามแม่น้ำป่าสัก สร้างเมืองใหม่ใกล้หนองโสนหรือบึงพระรามในปัจจุบันและสถาปัตยกรรมของกรุงศรีอยุธยาได้รับการยกขึ้น ณ ที่แห่งนั้น

กรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ รักษาความเจริญรุ่งเรืองมา 417 ปีมีกษัตริย์ทั้งหมด 33 พระองค์ 5 ราชวงศ์ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณบัณฑิตย์ราชวงศ์ปราสาททองสุโขทัยราชวงศ์บ้านพลูหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางเป็นต้นมาได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองการค้าที่สำคัญ การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับชาติตะวันตกเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างตะวันออกและตะวันตก เชื่อกันว่ามีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาอาศัยอยู่ในอาณาจักรอยุธยาดังหลักฐาน

นอกจากการค้าขายแล้วอาณาจักรอยุธยายังมีความเข้มแข็งในการทำสงครามอีกด้วย มีการขยายอาณาเขตไปยังจังหวัดต่างๆในทุกทิศทางและทำให้อาณาจักรหรือเมืองต่างๆ ที่เคยรุ่งเรือง. ลดบทบาทหรือขนาดมาเป็นเมืองลูกหลวงกับอยุธยา จนกล่าวได้ว่าอยุธยาเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้

ประวัติศาสตร์อยุธยา

ประวัติศาสตร์อยุธยา

Kingdom of Ayudhya It is the capital city of Thailand. As historical evidence indicates that it was established around the year 1893, located in the lowlands along the Chao Phraya River. And the Pasak River There was the first King who built the city. King U Thong or Somdej Phra Ramathibodi I

There is an assumption that Ayutthaya is probably the same city that has existed before. Located on the east of the Pasak River. Phanancheng Temple area Because it is an old temple should be built before the year 1893, another time later a severe epidemic

Ayudhya is a great empire. Maintain prosperity for 417 years with a total of 33 kings, 5 dynasties, the U-Thong Dynasty. Suphanbum Dynasty Sukhothai Dynasty Golden Castle Dynasty Ban Phlu Luang Dynasty Since the central Ayutthaya period onwards, it has been regarded

In addition to trading Ayutthaya Kingdom is also strong in war. The territory has been expanded to various provinces in all directions and makes various kingdoms or cities. That had previously flourished. Reduce the role or size to become a royal city with Ayutthaya. Until I can say that Ayutthaya is one of the greatest empires that has ever happened in this region.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *