ดนตรีสมัยศตวรรษที่ 20

หลังจาก ดนตรี โรแมนติกการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า, ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การขนส่ง, การสื่อสารผ่านดาวเทียมหรือ

แม้แต่คอมพิวเตอร์วิธีคิดความคิดของเราต่อมนุษย์ก็เปลี่ยนไปและแตกต่างจากแนวคิดของคนในอดีต เป็นผลให้ดนตรีมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน นักแต่งเพลงทุกคนพยายามคิดหาวิธีในการแต่งเพลง การสร้างเสียงใหม่รวมถึงสไตล์ดนตรี ฯลฯ จากนี้ไปมันมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดนตรีในศตวรรษที่ 20

การเปลี่ยนแปลงทางดนตรีของนักประพันธ์ในศตวรรษนี้คือผู้แต่งมีแนวคิดที่จะทดลองกับสิ่งใหม่ ๆ แสวงหาทฤษฎีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และสิ่งใหม่ ๆ

ดนตรีในศตวรรษที่ 20 ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นรูปแบบของดนตรีที่มีหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีบันไดเสียงมากกว่าหนึ่งเสียงในเวลาเดียวกันที่เรียกว่า Polytonality ในขณะที่ใช้บันไดเสียง 12 โทนที่เรียกว่า Atonality ประเภทเหล่านี้ยังคงใช้เครื่องดนตรีที่ แต่เดิมใช้เป็นของเล่น

ดนตรี

After romantic music Development in various areas is important and has continuously developed. Commercial prosperity, technological prosperity Advancements in transportation science, satellite communications, or

Even the computer The way of thinking, our attitude of human beings have changed and different from the concepts of the people in the past. As a result, music has developed in many ways. All the composers are trying to think of ways to compose songs. Creating new sounds, including musical styles, etc.
From this above, it directly affects the development and change of music styles in the 20th century.

The change in music of composers of this century is Composers have the idea of ​​experimenting with new things, seeking new theories to support their creativity and new things.

Music in the 20th century is said to be a form of music that has many forms. There are also more than one sound ladder at the same time called “Polytonality” while using a 12-tone sound ladder called “Atonality” (Atonality). These genres still use the instrument that was originally used as play

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *