วันอาสาฬหบูชา

ประวัติของ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญสำหรับพุทธศาสนาเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่าอาสาฬหบูชา ย่อมาจาก วันอาสาฬหบูชา  การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หมายถึง การนมัสการในพระจันทร์เต็มดวงของเดือน อาสาฬห ซึ่งเป็นเดือนที่สี่ในปฏิทินอินเดีย ตกบนพระจันทร์เต็มดวงของเดือนที่ 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งมักจะตกในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม แต่ถ้าในปีใดก็ตามมีสอง 8 เดือนให้เลื่อนการทำในวันที่ 8 ของพระจันทร์เต็มดวงแทน

วันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องมาจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น 45 ปีก่อนพุทธศักราชในวันที่ 15 ของเดือน 8 ที่ 8 คือวันอาสนะ หรือพระจันทร์เต็มดวงของ วันอาสาฬหบูชา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงให้การปฐมนิเทศ ธรรมคัปปาวัฒนาสุทธวงษ์ถึงพันจาจากานี

ธรรมที่ทำให้พราหมณ์ 1 ใน ปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ  เพื่อเคารพคำสอนของพระพุทธเจ้า จนกว่าดวงตาจะเห็นธรรมะหรือบรรลุถึงพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเขาจึงขอให้ได้รับการบวชในคำสอนของพระพุทธเจ้า

ด้วยวิธี มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า “วันพระธรรม” หรือ วันพระธรรมจักร หรือวันธรรมกาย ซึ่งเป็นวันที่วงล้อแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหมุนเป็นครั้งแรกและ “วันของพระสงฆ์” เป็นวันที่พระสงฆ์ก่อตัวขึ้นครั้งแรกและถือเป็น วันพระรัตนตรัย

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

History of Asanha Bucha Is an important day for Theravada Buddhism and public holidays in Thailand. The word Asanha Bucha stands for Asanha Bucha Day. Worship on the full moon of Asanha month means worshiping in the full moon of Asan month, which is the fourth month in the Indian calendar. Falls on the full moon of the 8th month according to the Thai lunar calendar, which usually falls in July or August But if in any year there are two 8 months, postponing the operation on the 8th day of the full moon instead

Asanha Bucha Day is considered an important day of Buddhism. Due to an important event that occurred 45 years before the Buddhist era on the 15th of the 8th month, the 8th is the day of asana or the full moon of Asanha Bucha Day, at the Maribhaichaiyawan forest in Varanasi, Kasi, where the Lord Buddha gives orientation Dharma Kappa Watthasuthawong to Panjagani

The Dharma that made the Brahmin 1 in the Panjawaksi consisted of Kondanya, Waphapaphatti, Mahanama, and Asschi in order to respect the teachings of the Lord Buddha. Until the eyes see Dharma or achieve sacred grace, so he asked to be ordained in the teachings of the Lord Buddha.

By means of both the Buddha, Dharma and the monks. For this reason, today is called “Dharma Day” or Dharma Chat Or Dhammakaya Day Which is the day when the wheel of the teachings of the Lord Buddha spins for the first time and “Monk’s Day” is the day that monks first form and are considered Rattanakrai Day

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *